Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Ffordd Ymlaen – Addysg a Myfyrwyr

25 Gorffennaf 2013

Yr Athro Patricia Price

Gwrandewch ar yr Athro Patricia Price yn amlinellu Y Ffordd Ymlaen ar gyfer Addysg a Myfyrwyr

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Gwrandewch ar gyfweliad gyda Harry Newman, Arlywydd Undeb Myfyrwyr Caerdydd

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Mae addysg uwch wedi newid yn y blynyddoedd diweddar – yn enwedig o ran sut y’i cyllidir – ac rydym bellach yn gweithredu mewn amgylchedd sy’n fythol esblygu.

Mae disgwyliadau cynyddol a rhagolygon cyflogaeth yn y dyfodol yn parhau i ddylanwadu ar fyfyrwyr wrth iddynt ddewis ble i astudio a beth i’w astudio.

Mae Y Ffordd Ymlaen yn gosod cyfeiriad eglur: mae’n rhaid i brofiad y myfyriwr yng Nghaerdydd fod yn gyfystyr â rhagoriaeth. Mae’r ddogfen Addysg a Myfyrwyr a rennir yma yn rhoi’r manylion penodol sydd eu hangen arnom i gyflawni ein hamcanion yn ystod y pum mlynedd nesaf.

Rydym am ychwanegu at arfer da presennol a darparu profiad cadarnhaol a chyfoethogol i fyfyrwyr a gefnogir trwy brofiad Addysg a Myfyrwyr effeithiol ac arloesol.

Pa un a yw’n recriwtio’r ymgeiswyr gorau o Gymru, y DU, a ledled y Byd; adolygu’n rheolaidd ein gwasanaethau academaidd a phroffesiynol sy’n cefnogi myfyrwyr; sicrhau yn gyson bod rhaglenni cyrsiau yn cyd-fynd ag anghenion addysgol a chyflogaeth, ac yn denu a hyfforddi’r staff gorau a mwyaf priodol a; rhoi’r cyfleusterau mwyaf cyfredol i fyfyrwyr astudio ynddynt – mae’r strategaeth hon yn amlinellu ein dyheadau. Bellach, mae angen i ni gwblhau’r Cynllun Gweithredu cysylltiedig er mwyn sicrhau bod y dyheadau hyn yn cael eu gwireddu. 

Wrth i ni ddod i ddiwedd un flwyddyn academaidd, felly mae’r cynlluniau’n dechrau ar gyfer y flwyddyn nesaf. Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at yr agenda hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gobeithiaf y byddwch yn gallu cael amser i orffwys ac ymlacio yn ystod yr wythnosau nesaf ac edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd wrth i ni groesawu ein myfyrwyr sy’n dychwelyd a charfan newydd ym mis Medi.

Yr Athro Patricia Price

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Profiad Myfyrwyr a Safonau Academaidd

 

Darllenwch Y Ffordd Ymlaen 2012-17: Addysg a Myfyrwyr