Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Ffordd Ymlaen – Rhyngwladol ac Ymgysylltu

25 Gorffennaf 2013

Yr Athro Hywel Thomas

Gwrandewch ar yr Athro Hywel Thomas yn amlinellu Y Ffordd Ymlaen ar gyfer Rhyngwladol ac Ymgysylltu

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Mae Y Ffordd Ymlaen: Rhyngwladol ac Ymgysylltu yn rhoi cyfeiriad eglur a chyfres o gamau gweithredu i ni i’n helpu i gyflawni ein nod o fod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd.

O geisio cydweithrediadau newydd a chyffrous â phrifysgolion dramor, gan ddarparu cyfleoedd i’n myfyrwyr fwynhau manteision academaidd a chymdeithasol treulio amser dramor; cynyddu nifer y myfyrwyr rhyngwladol rydym yn eu denu i Gaerdydd – mae’r cyfeiriad yn gyfuniad o ddatblygiadau newydd cyffrous.

Yn ogystal, rydym yn dymuno dangos ymhellach ein hymrwymiad i Gaerdydd a Chymru trwy gyfres o brosiectau ymgysylltu sy’n ymdrin â chwmpas eang o weithgareddau.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu cyfres o gamau gweithredu heriol ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Gyda’i gilydd, gobeithiaf y byddant yn ein helpu ni i ganolbwyntio ar fod yn Brifysgol ryngwladol, sydd wedi’i lleoli yng Nghymru ac sydd o fudd i Gymru a’i chymunedau.

Yr Athro Hywel Thomas

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Rhyngwladol ac Ymgysylltu

 

Darllenwch Y Ffordd Ymlaen 2012-17: Rhyngwladol ac Ymgysylltu