Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Ffordd Ymlaen – Ymchwil, Arloesedd a Menter

25 Gorffennaf 2013

 Yr Athro Hywel Thomas

Gwrandewch ar yr Athro Hywel Thomas yn amlinellu Y Ffordd Ymlaen ar gyfer Ymchwil, Arloesedd a Menter

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


Gwrandewch ar yr Athro Thomas yn trafod System Arloesedd Prifysgol Caerdydd

Your computer cannot play the audio in your browser. To fix this, you need to make sure both Javascript and Adobe Flash are available.

Get the Adobe Flash plug-in by clicking here

To find out how to enable JavaScript, check the Help option for your browser.


Cardiff University campus users

If you are on the Cardiff University campus and have problems with plug-ins or browsers, you can contact the INSRV Helpdesk on extension 74487 or visit the INSRV webpages


A ninnau’n brifysgol ddwys o ran ymchwil sy’n anelu at fod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd, mae ein hymrwymiad i ymchwil, arloesedd a menter yn hollbwysig.

Mae’r ddogfen hon yn gosod llwybr eglur ar gyfer y pum mlynedd nesaf er mwyn sicrhau bod ein hymchwil yn cael effaith fyd-eang trwy fynd i’r afael â heriau mawr ein hoes.

Mae angen cyfres o gamau gweithredu i gyflawni hynny - o fod yn dra detholus o ran ble yr ydym yn buddsoddi; ble yr ydym yn dewis cydweithredu ar lefel Cymru, y DU a rhyngwladol; i fuddsoddi mewn seilwaith mawr a’n cynlluniau cyffrous ar gyfer "System Arloesedd"; a datblygu ein Sefydliadau Ymchwil.

Yr hyn sy’n hanfodol i gyflawni ein nodau yw buddsoddi yn ein staff a’n disgwyliadau ohonynt i gyflawni; i helpu i gefnogi ein nod o gynyddu niferoedd ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a chynyddu incwm ymchwil.

Bydd monitro ein perfformiad trwy nifer o ddangosyddion perfformiad cadarn yn allweddol i gyflawni Y Ffordd Ymlaen 2012-2017.

O gynyddu incwm ymchwil 10 y cant i fod yn un o’r 10 prifysgol orau yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, mae’r ddogfen hon yn amlinellu sut y byddwn yn cyflawni ein huchelgeisiau, er mwyn sicrhau ein bod yn y sefyllfa orau i gyfrannu at yr agenda sgiliau, swyddi a thwf economaidd.

Yr hyn y byddaf yn ei werthfawrogi yn arbennig yw ymgysylltiad staff yn y broses o ffurfio ein cynlluniau. Bydd System Arloesedd Prifysgol Caerdydd yn cynnwys y seilwaith a’r ystad sydd eu hangen i gyd-fynd ag ymchwil gymhwysol o ragoriaeth sy’n arwain y ffordd yn fyd-eang ac sy’n ysgogi arloesedd gyda diwydiant, llywodraeth ac asiantaethau eraill. Byddwn yn trefnu gweithdai yn y flwyddyn academaidd newydd i ymgysylltu â staff a diwydiant er mwyn datblygu y gwaith yma ymhellach.  

Yr Athro Hywel Thomas

Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil, Arloesedd a Menter

 

Darllenwch Y Ffordd Ymlaen 2012-17: Ymchwil, Arloesedd a Menter