Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Ffordd Ymlaen

03 Mehefin 2013

Y Ffordd Ymlaen

Cynlluniwyd ‘Y Ffordd Ymlaen’ i fod yn ganllaw cryno a hygyrch ar gyfer unrhyw un sydd eisiau deall cyfeiriad strategol Prifysgol Caerdydd. Ein huchelgais yw bod yn gyson ymhlith y 100 prifysgol orau yn y byd ac ymhlith 20 prifysgol orau ym Mhrydain. Wrth wneud hynny byddwn yn canolbwyntio ein hegni ar bedwar maes allweddol: ymchwil, addysg, cydwladoli ac ymgysylltu.
 
Bydd canolbwyntio ar y meysydd blaenoriaeth hyn nid yn unig yn ein helpu i achub y blaen ar ein cystadleuwyr, ond bydd hefyd yn caniatáu i bawb sy’n gweithio neu’n astudio yn y brifysgol, neu sy’n ein cefnogi, i benderfynu sut y gallant gyfrannu orau at ein llwyddiant.

Mae ‘Y Ffordd Ymlaen’ hefyd yn amlinellu egwyddorion arweiniol ar gyfer y ffordd rydym yn rhoi’r uchelgeisiau hyn ar waith, ac mae’n cynnwys deg dangosydd perfformiad a fydd yn ein helpu i fesur ein cynnydd.

Gobeithiaf y bydd yn ddefnyddiol i chi a chroesewir unrhyw adborth.

Yr Athro Colin Riordan

Is-Ganghellor

Ewch i : www.caerdydd.ac.uk/thewayforward

I ofyn am gopi caled cysylltwch â: publicrelations@caerdydd.ac.uk