Skip to content
Skip to navigation menu

English

Thin Ice

10 Ebrill 2013

thin ice_web

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy a Chomisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd wedi dod at ei gilydd i ddangos ffilm Thin Ice yn rhad ac am ddim.

Gwnaed y ffilm Thin IceThe Inside Story of Climate Change’ er mwyn rhoi’r cyfle i bobl o bob cefndir weld yr ystod o weithgarwch dynol a’r ymdrech wyddonol y mae eu hangen er mwyn ein helpu i ddeall newid yn yr hinsawdd.

Mae’r ffilm yn fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Victoria yn Wellington (Seland Newydd), a chwmni DOX Productions o Lundain ac mae wedi’i seilio ar ymweliadau ymchwilwyr â phedwar cyfandir a’r môr wrth iddynt astudio newidiadau yn yr atmosffer, moroedd a llenni iâ drwy fesuriadau a modelu cyfrifiadurol.

Fel rhan o lansiad byd-eang y ffilm ar Ddiwrnod y Ddaear (22 Ebrill 2013), caiff y ffilm ei dangos yn Narlithfa Beverton y Brifysgol, y Prif Adeilad am 17.30 ac mae’n un ymhlith llawer o ddigwyddiadau sy’n cael eu cynnal ledled y byd.

Mae modd cadw lle yn Eventbrite a gall cynulleidfaoedd fod ynghlwm wrth y ffilm ar twitter @thiniceclimate gan ddefnyddio #thiniceclimate neu facebook.

Dolenni cysylltiedig

Thin Ice

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy