Skip to content
Skip to navigation menu

English

Think without limits

18 Rhagfyr 2009

Am y tro cyntaf dyma llyfr sydd yn canolbwyntio ar sylwadau gan ddysgwyr am eu profiadau yn y gymuned. Mae "Think without Limits" seiliedig ar ymchwil yn Ysgol y Gymraeg yn disgrifio cyfraniad dysgwyr i hyrwyddiad yr iaith, ac yn dadlau byddai rhagor o ddysgwyr yn dod yn rhugl a gwneud cyfraniad sylweddol i ddyfodol yr iaith pe bai siaradwyr Cymraeg yn hollol ymwybodol o'r rhwystrau sy’n wynebu dysgwyr.

Mae miloedd o bobl bob blwyddyn yn dechrau dysgu Cymraeg ond dim ond y lleiafrif sydd yn symud ymlaen i siarad yn rhugl. Mae Athro Bobi Jones wedi pwysleisio bod ymyrraeth ar ran Cymry Cymraeg yn anhepgor er mwyn cael rhagor o ddysgwyr i ddod yn rhugl, ond rhaid iddo fod yn y galon ac nid yn null y tân siafins. Mae cymorth i ddysgwyr mor hanfodol a’r protestiadau iaith yn y chwedegau yn ôl Bobi. Mae e’n rhagweld y gallai tynged yr iaith newid yn gyfan gwbl pe bai protestwyr yn fodlon i sgwrsio am awr bob wythnos gyda dysgwyr.

Bydd y llyfr yn ddefnyddiol i ddysgwyr, Cymry Cymraeg a thiwtoriaid ac i bawb sy’n ymddiddori mewn dyfodol yr iaith.

Mae "Think without Limits: You can speak Welsh" gan Lynda Pritchard Newcombe gyda rhagair gan Tanni Grey-Thompson ar gael o:
http://www.gwales.com/bibliographic/?isbn=9781845272623&tsid=2#top
yr awdures NewcombeL@cf.ac.uk or 07948218418
y cyhoeddwr at http://www.carreg-gwalch.com/
siop lyfrau www.amazon.co.uk

Tags