Skip to content
Skip to navigation menu

English

Canmoliaeth i Ymgyrch Ffynnu

12 Tachwedd 2012

Thrive campaign commendationMae ymgyrch Ffynnu’r Brifysgol, sy’n cael ei defnyddio i recriwtio israddedigion, wedi ennill canmoliaeth gan y diwydiant marchnata.

Enillodd y Brifysgol ganmoliaeth yng nghategori ‘Gwefan neu Ymgyrch yn y Sector Cyhoeddus’ Gwobrau Dadi.

Mae’r ‘Dadis’ (gwobrau The Drum ar gyfer y diwydiannau digidol) yn cydnabod ac yn gwobrwyo rhagoriaeth ddigidol. Mae’r gwobrau, sy’n cael eu cynnal am y chweched blwyddyn, yn dod ag unigolion a chwmnïau blaenllaw yn y maes digidol at ei gilydd.

Datblygwyd ymgyrch Ffynnu’r Brifysgol gan yr asiantaeth cyfathrebiadau digidol, Precedent, er mwyn cynyddu’r nifer o geisiadau y mae’r brifysgol yn eu derbyn gan fyfyrwyr gorau a mwyaf galluog y wlad.

Dywedodd Sandra Elliott, Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol: "Mae canmoliaeth Dadi yn gydnabyddiaeth dda iawn i Ffynnu. Nod Ffynnu yw ail-ffocysu neges y Brifysgol i ddarpar israddedigion. Mae Ffynnu yn siarad â myfyrwyr yn eu hiaith eu hunain ac ar eu telerau eu hunain. Mae’r ymgyrch yn gwneud defnydd llwyddiannus o ddirgelwch, arloesedd a phwyslais ar gyfryngau cymdeithasol i ymgysylltu â myfyrwyr o’r radd flaenaf mewn ffordd sy’n mynd tu hwnt i dechnegau recriwtio traddodiadol."

Wrth sôn am y wobr, dywedodd Lindsay Herbert, Pennaeth Marchnata Digidol Precedent: "Rydym ni’n falch iawn o dderbyn cydnabyddiaeth y diwydiant ar gyfer yr ymgyrch, sydd wedi bod mor llwyddiannus o ran recriwtio israddedigion yn effeithiol, gan ei fod yn profi ymhellach bod modd cyflawni pethau mawr trwy ddefnyddio cyllidebau bychain yn ddoeth.

"Roedd y prosiect yn ganlyniad ymdrech hynod gydweithredol rhwng Prifysgol Caerdydd a Precedent, gan ddefnyddio asedau presennol y Brifysgol i greu rhywbeth arbennig, a brand fyddai’n galluogi Prifysgol Caerdydd i achub y blaen ar y gystadleuaeth."

Mae ymgyrch Ffynnu hefyd yn cael sylw yn Symposiwm Blynyddol Awdurdod Marchnata America dros Farchnata Addysg Uwch.

Dolenni perthnasol

Astudio yng Nghaerdydd

Cwrdd â’r myfyrwyr sy’n blogio ar ran Ffynnu

 

Tags