Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sgrinio’r chwarennau thyroid yn ystod beichiogrwydd

09 Chwefror 2012

Prof John Lazarus webYr Athro John Lazarus

Nid yw plant mamau sydd wedi cael eu sgrinio a’u trin ar gyfer gweithrediad llai y thyroid yn ystod beichiogrwydd yn dangos unrhyw arwyddion o ddeallusrwydd gwell o gymharu â menywod nad ydynt yn cael unrhyw driniaeth, yn ôl ymchwil newydd gan y Brifysgol.

Fe wnaeth yr Athro John Lazarus, yr Ysgol Feddygaeth, gan weithio gyda chydweithwyr o Sefydliad Meddygaeth Ataliol Wolfson yn Barts, ac Ysgol Feddygaeth a Deintyddiaeth Llundain, Queen Mary University of London, a chydweithwyr o Turin, yr Eidal, gymryd samplau gwaed gan dros 20,000 o fenywod oddeutu’r 13 wythnos o’u beichiogrwydd, i brofi am weithrediad y thyroid.

Neilltuwyd menywod ar hap i un o ddau grŵp. Yn y cyntaf, rhoddwyd levothyroxine – hormon thyroid – i fenywod â gweithrediad llai y thyroid, i’w gymryd yn ystod gweddill eu beichiogrwydd.

Yn yr ail grŵp, ni roddwyd levothyroxine i fenywod â gweithrediad llai y thyroid.

Cafodd plant mamau â gweithrediad thyroid isel eu profi gan seicolegwyr yn dair oed er mwyn asesu’u deallusrwydd.

"Dangosodd ymchwil flaenorol gysylltiad rhwng lefelau hormonau thyroid mamol isel mewn beichiogrwydd a deallusrwydd isel ymhlith plant, ond nid oedd yn hysbys p’un a fyddai triniaeth gynnar gyda hormon thyroid yn gallu atal y nam," meddai’r Athro John Lazarus, o Ganolfan y Gwyddorau Endocrinoleg a Diabetes, a arweiniodd yr astudiaeth.

"Ni ddangosodd ein hastudiaeth unrhyw effaith ataliol felly. Nid oedd unrhyw wahaniaeth mewn deallusrwydd rhwng plant menywod a gafodd hormonau thyroid a phlant menywod yn y grŵp na chafodd yr hormonau.

"Mae hyn yn dangos nad yw profi am weithrediad thyroid isel yn gynnar yn ystod beichiogrwydd yn atal nam ar weithrediad gwybyddol plant," ychwanegodd.

Nid yw canllawiau presennol y DU yn argymell sgrinio rheolaidd cyn geni ar gyfer isthyroidedd mewn beichiogrwydd. Mae’r astudiaeth yn ychwanegu cefnogaeth bellach i’r argymhelliad hwn.

"Awgrymodd gwaith cynharach y gallai hyd at un o bob pum plentyn â deallusrwydd is gael ei briodoli i i statws thyroid isel yn y fam," dywedodd yr Athro Syr Nicholas Wald o Sefydliad Wolfson. "Cododd y gwaith cynharach hwn y posibilrwydd y byddai’n werth sgrinio cyn geni. Mae’n destun siom na ddangosodd canlyniadau ein hap-dreial unrhyw fudd."

Cafodd yr ymchwil, a gyhoeddwyd yn The New England Journal of Medicine, ei ariannu gan Ymddiriedolaeth Wellcome a Compagnia di San Paulo, Turin.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth

Canolfan y Gwyddorau Endocrinoleg a Diabetes

The New England Journal of Medicine