Skip to content
Skip to navigation menu

English

Tŷ te i ddau

05 Medi 2011

teahouse group - web

Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn yng Nghaerdydd wedi meistroli techneg adeiladu hynafol i godi tŷ te Siapaneaidd traddodiadol o’r unfed ganrif ar bymtheg.

Roedd naw o fyfyrwyr , dan arweiniad Takeshi Hayatsu a Kristin Trommler, yn gweithio ar y prosiect fel rhan o’r rhaglen Stiwdio Fertigol yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru. Roeddent yn archwilio pensaernïaeth tai te traddodiadol a chyfoes a seiliwyd eu dyluniad ar dŷ te Tai-an o’r unfed ganrif ar bymtheg yn nheml Myoukian yn Kyoto.

Defnyddiodd y myfyrwyr dechneg hynafol plethwaith a chlai y Celtiaid, a ddysgwyd iddynt gan staff Amgueddfa Werin Cymru yn Sain Ffagan. Mae delltwaith plethedig o bren, neu blethwaith, yn cael ei osod rhwng ffrâm o bren a deunydd glynu yn cael ei blastro drosto. Ar gyfer eu hadeilad hwy, defnyddiodd y myfyrwyr blaster wedi ei gymysgu â llaw o glai, calch a thail.

Gyda chymorth Comisiwn Coedwigaeth Cymru, casglwyd cannoedd o ffyn cyll ganddynt wedi eu prysgoedio o goetir Parc y Fan ger Caerffili i’w defnyddio fel cydran allweddol ar gyfer yr adeilad ffrâm bren.

teahouse 1 - web

Adeiladwyd y tŷ te dros bythefnos a hanner ac mae’n mesur tua dau fetr wrth ddau fetr.

Dywedodd Sergio Pineda, Darlithydd yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru: "Rydym wrth ein boddau fod prosiect y tŷ te yn rhan o Stiwdio Fertigol 2011 yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru. Y weledigaeth a gynigiwyd gan Takeshi a Kristin oedd creu rhywbeth newydd o deipoleg Siapaneaidd draddodiadol, gan drawsffurfio ei bresenoldeb corfforol drwy ddefnyddio dulliau adeiladu gwahanol i’r gwreiddiol.

"Gyda’r myfyrwyr, defnyddiwyd technegau hynafol a chyfoes wedi eu seilio ar ddeunyddiau a gafwyd yn lleol. Y canlyniad yw tŷ te trawiadol sy’n ymdoddi i’r tirlun ac yn gwahodd pobl i eistedd ac ymlacio ynddo ar gyfer eu hegwyl am de yn yr ardd."

Cynhelir y Stiwdio Fertigol yn ystod Tymor yr Haf, gan gynnig cyfle gwych i fyfyrwyr weithio gyda’i gilydd, gan ehangu eu profiad mewn ymchwilio a dylunio.

Dolenni cysylltiedig:

Ysgol Bensaernïaeth Cymru