Skip to content
Skip to navigation menu

English

Tîm Caerdydd yn paratoi

24 Tachwedd 2011

Varsity logo - web

Mae paratoadau ar waith ar gyfer cystadleuaeth flynyddol Prifysgolion Cymru rhwng Caerdydd a’u gwrthwynebwyr, Prifysgol Abertawe.

Bydd yn cael ei chynnal ddydd Mercher 2 Mai 2012, a bydd mwy na 200 o fyfyrwyr o’r ddwy brifysgol yn cystadlu mewn digwyddiadau, gan gynnwys golff, hoci a rhwyfo - cyfanswm o 20 o chwaraeon gwahanol.

Bydd cystadlaethau’n cael eu cynnal ledled y ddinas, a bydd Tarian Prifysgolion Cymru yn cael ei dyfarnu i’r Brifysgol â’r mwyafrif o bwyntiau ar draws pob chwaraeon.

Nid yw Caerdydd erioed wedi colli Tarian Gêm y Prifysgolion, ac mae Llywydd yr Undeb Athletau, Oliver Devon, yn gobeithio y bydd myfyrwyr Caerdydd yn gallu parhau’r traddodiad hwn am flwyddyn arall.

"Mae Cystadleuaeth y Prifysgolion eleni yn mynd i fod yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen, ac rwy’n gobeithio gweld miloedd o fyfyrwyr Caerdydd yn dod i Athrofa Chwaraeon Cymru a Stadiwm y Mileniwm i gefnogi’r holl dimau sy’n cystadlu yng Nghystadleuaeth Prifysgolion 2012," meddai Oliver.

"Dylai pob myfyriwr Prifysgol Caerdydd fod yn falch o’u Prifysgol ac ymuno â "Tîm Caerdydd" yn nigwyddiad arddangos blwyddyn y myfyrwyr. Mae myfyrwyr Abertawe yn fwy parod am y frwydr nag erioed, a bydd y diwrnod cyfan yn olygfa wych o chwaraeon myfyrwyr. Dewch yn eich blaenau, Caerdydd!"

Digwyddiad olaf y dydd fydd brwydr i ennill Cwpan Rygbi’r Prifysgolion. Bydd yn cael ei chwarae ar dir niwtral Stadiwm Mileniwm Cymru, a bydd y gêm yn dechrau am 7.30pm.

Dywedodd Martyn Fowler, Pennaeth Rygbi a Chaerdydd: "Mae gêm rygbi’r Prifysgolion wedi’i sefydlu’n gadarn erbyn hyn fel y gêm amatur fwyaf ar restr digwyddiadau blynyddol Undeb Rygbi Cymru. Mae’n ddiwedd wyth mis o waith caled i’r myfyrwyr sy’n cynrychioli Clwb Rygbi Prifysgol Caerdydd, ac yn lle delfrydol i’n myfyrwyr arddangos eu doniau i’r hyfforddwyr rhanbarthol ac uwch gynghrair sy’n bresennol. Mae nifer o’r rheiny sydd wedi cynrychioli eu Prifysgol yng Ngêm y Prifysgolion wedi mwynhau gyrfaoedd enwog; chwaraewyr Cymru a’r Llewod Prydeinig, Alun Wynn Jones, Dwayne Peel a Matt Hopper a oedd yn chwarae i dîm rygbi’r Harlequins yn ddiweddar, i enwi ychydig yn unig. Yn y chwe blynedd dw i wedi bod ym Mhrifysgol Caerdydd, mae 28 myfyriwr, o ganlyniadau i berfformiadau yng Ngêm Prifysgolion Cymru, wedi ennill cytundebau proffesiynol llawn a lled-broffesiynol."

Mae tocynnau i gefnogi Caerdydd ac Abertawe yn Stadiwm y Mileniwm yn 2012 yn costio £10 a byddan nhw ar gael yn fuan. Am fwy o wybodaeth, ewch i www.welshvarsity.com

Dolenni cysylltiedig

Cystadleuaeth Prifysgolion Cymru

Undeb y Myfyrwyr

 

Tags