Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gwobr flaenllaw yn mynd i diwtor yng Nghanolfan y Gymraeg

19 Mawrth 2009

Mae uwch diwtor yng Nghanolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg, sydd wedi cael ei chyfarch fel un sydd wedi chwyldroi dysgu’r Gymraeg ar gyfer oedolion yng Nghaerdydd, wedi ennill gwobr flaenllaw Cymru gyfan.

Mae Anna Tiplady wedi ysgrifennu nifer o gyrsiau newydd ac arloesol ers iddi ddechrau gweithio yn y Ganolfan ddwy flynedd yn ôl. Un o’i phrif lwyddiannau oed arwain tîm a ddatblygodd gwrs Cymraeg i ddechreuwyr ar-lein hygyrch –
e-Wlpan.

Cyhoeddwyd Anna, 34 o Abertawe, yn Diwtor Cymraeg y Flwyddyn yng Ngwobrau Ysbrydoli Tiwtoriaid a Mentoriaid Oedolion y Flwyddyn NIACE Dysgu Cymru 2008.

Mae’r cwrs wedi derbyn llawer o glod gan gyfranogwyr oherwydd y ffaith bod myfyrwyr yn gallu astudio wrth eu cyfrifiaduron yn eu hamser eu hunain ac yn eu cyflymder eu hunain.

Dyma’r tro cyntaf i gwrs o’r math hwn gael ei gynnig i ddysgwyr sy’n oedolion ac fe’i datblygwyd ar ddechrau 2008. Oherwydd ei boblogrwydd, cynhaliwyd pum cwrs mewn 12 mis. Mae tri arall wedi cael eu cynllunio ar gyfer 2009 yn ogystal â chwrs uwch.

Anogir myfyrwyr i fynychu’r Ganolfan Cymraeg i Oedolion bob wythnos er mwyn rhyngweithio â chydfyfyrwyr a thiwtoriaid a gwella eu sgiliau siarad Cymraeg. Mae cyfle hefyd i gynnal sgwrs â dysgwyr yn ystod y nifer o weithgareddau a drefnir bob mis gan staff y ganolfan. Mae gweithgareddau’n cynnwys cwisiau tafarn, teithiau difyr ar droed ac ymweliadau ag amgueddfeydd a lleoedd diwylliannol eraill o ddiddordeb.

Cyflwynodd John Griffiths, y Dirprwy Weinidog dros Sgiliau, y wobr i Anna, gan ddweud: "Mae tiwtoriaid a mentoriaid oedolion yn rhai o’r bobl fwyaf ysbrydoledig sy’n bodoli ac yn haeddu’n llawn y gydnabyddiaeth y maent yn ei gael trwy’r gwobrau mawreddog hyn a berchir yn fawr."

Dywedodd Anna: "Rydw i wedi fy ngwefreiddio o ennill y wobr hon. Rwy’n hoff iawn o fy swydd a’r rhan fwyaf cyffrous ynglŷn ag addysgu yw dod â phwnc yn fyw ar gyfer eich myfyrwyr a’i wneud yn fwy hygyrch iddynt, ac yna bod yn dyst wrth iddynt gyflawni canlyniadau cadarnhaol.

"Rydym ni wedi cael pobl o bob cefndir yn cyrchu’r cwrs e-Wlpan. Mae wedi denu gweithwyr proffesiynol, mamau plant ifanc a phobl hŷn. Mae rhai pobl sy’n brin o amser ond sy’n benderfynol o ddysgu’r Gymraeg hyd yn oed yn mewngofnodi am hanner nos! Mae’n ardderchog ei fod wedi meithrin y fath frwdfrydedd.

"Rydw i mor falch fy mod i wedi gallu helpu pobl nid yn unig i ddysgu’r Gymraeg ond i wneud hynny mewn modd arloesol gan ddefnyddio’r technegau diweddaraf mewn technoleg fodern."

Y sefydliad cenedlaethol, annibynnol ar gyfer dysgu oedolion yng Nghymru yw NIACE Dysgu Cymru. Mae Gwobrau Ysbrydoli Dysgwyr sy’n Oedolion 2009 yn anelu at amlygu cyflawniadau pobl ym maes dysgu oedolion a fydd yn y pen draw yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd i addysg.

Tags