Skip to content
Skip to navigation menu

English

‘Prifysgol sgwlio orau Prydain Fawr’

26 Hydref 2012

Erbyn hyn Caerdydd yw "prifysgol sgwlio orau Prydain Fawr" yn ôl prif hyfforddwr Rhwyfo Cymru yn dilyn perfformiadau eithriadol gan griwiau ym Mhencampwriaethau Rhwyfo’r Jiwbilî Ddiemwnt.

Rhoddodd y Pencampwriaethau, a ddigwyddodd dros ddeuddydd (Dydd Sadwrn 20 a Dydd Sul 21 Hydref 2012) ar gwrs y Gemau Olympaidd yn Eton Dorney, gyfle i rwyfwyr gorau Prydain gystadlu gyda medalyddion y Gemau Olympaidd.

Trechodd pedwarawd myfyrwyr Prifysgol Caerdydd, sef Robbie Massey, Josh Bugajski, Jack Thomas a Tom Barras, gystadleuwyt o safon fyd-eang gan gynnwys clybiau rhwyfo Leander, Agecroft, Imperial a Llundain i gipio’r fedal arian yn y gystadleuaeth 2000m.

Hefyd, gorffennodd Robbie a Josh yn bedwerydd yn y gystadleuaeth sgwlio dwbl, yn cystadlu mewn maes a oedd yn cynnwys enillwyr Regata Frenhinol Henley, Cystadleuwyr Prydain Fawr o dan 23 oed a medalyddion rhyngwladol.

Dywedodd Ian Shore, Hyfforddwr Datblygiad Perfformiad Uchel Cenedlaethol Cymru: "Rwyf wrth fy modd yn gallu adrodd ynghylch sut berfformiodd sgwad Cymru, a oedd yn cynrychioli eu clybiau a’u prifysgolion, yn y regata hon. Mewn maes o safon fyd-eang wirioneddol, gwnaeth eu perfformiadau helpu i sefydlu rhaglen Rhwyfo Cymru yn un o’r rhaglenni gorau ym Mhrydain Fawr. O safbwynt Prifysgol Caerdydd, ar sail y canlyniadau hyn, dyma brifysgol sgwlio orau Prydain Fawr."

DIWEDD

Dolenni cysylltiedig

Clwb Rhwyfo Prifysgol Caerdydd

Rhaglen Perfformiad Uchel Prifysgol Caerdydd

Rhwyfo Cymru

Llun

Pedwarawd Prifysgol Caerdydd gyda’u medalau arian (Hawlfraint Simon Way)

 

Tags