Skip to content
Skip to navigation menu

English

Tuag at ‘Y Gymdeithas Amgylcheddol Fawr’

23 Mawrth 2011

Towards the big environmental society

Daw rhai o ffigurau amlycaf Ewrop ym myd cadwraeth natur, llywodraethu tirwedd a rheoli gwasanaethau ecosystem i Gaerdydd (14-15 Ebrill) i gymryd rhan mewn digwyddiad unigryw i geisio dod ag ymchwilwyr, ymarferwyr a gwneuthurwyr polisi o bob rhan o Gymru, y DU a’r Almaen ynghyd.

Bydd Tuag at y ‘Gymdeithas Amgylcheddol Fawr’ yn trafod a oes angen ymagweddau mwy strategol i roi sylw i’r bygythiadau i fioamrywiaeth ac ecosystemau.

Yng ngoleuni’r newidiadau economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol diweddar, nod y symposiwm fydd hybu dadlau beirniadol ynghylch rôl y gymdeithas sifil yn y modelau cyfredol o lywodraethu.

Meddai Dr Peter Feindt, Darllenydd mewn Polisi Amgylcheddol yn yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, a siaradwr yn y Symposiwm: "Mae’r Symposiwm yn dystiolaeth bod i Gaerdydd le amlwg ar y map o ran creu effaith a rhwydweithiau rhyngwladol.

"Rwy’n ddiolchgar iawn i’n partneriaid o’r Almaen am sicrhau bod rhai o ymarferwyr ac academyddion mwyaf blaenllaw’r byd yn y maes hwn yn dod i Gymru. Gan fod bioamrywiaeth a gwasanaethau ecosystemau’n sialensiau allweddol ym maes datblygu cynaladwy, mae angen i ni alw ar gymdeithas ac ar y wybodaeth academaidd orau i ddatblygu ymagweddau hyfyw."

Yn y digwyddiad deuddydd daw amryw byd o siaradwyr a chyfranogwyr amlwg iawn o amrywiaeth o sectorau yn y DU a’r Almaen ynghyd i greu cyfle unigryw i gyd-ddysgu.

Ymhlith y cyflwynwyr bydd yr Athro Kevin Morgan, yr Athro Susan Baker a’r Athro Ken Peattie o’r Brifysgol, ynghyd â Paul Morling (RSPB), Morgan Parry (Cyngor Cefn Gwlad Cymru), Tilmann Heuser (Cyfeillion y Ddaear, yr Almaen), a Christiane von Finckenstein-Wang (VW, yr Almaen).

Cydgynhelir y symposiwm rhwng yr Almaen a Phrydain gan yr Ysgol Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol, y Grŵp Ymchwil CIVILand (Canolfan Leibniz ar gyfer Ymchwil i Dirweddau Amaethyddol) yn yr Almaen, Sefydliad Ymchwil y Brifysgol hon i Leoedd Cynaladwy, a Chanolfan yr ESRC ar gyfer Perthnasoedd Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS).

Cewch gymryd rhan yn y Symposiwm yn rhad ac am ddim (heb arlwyaeth) ond mae’n hanfodol i chi gofrestru. E-bostiwch: civiland@caerdydd.ac.uk i warantu lle i chi.

Cewch ragor o fanylion am y Symposiwm yn: www.caerdydd.ac.uk/cplan/newsandevents/events/civiland.html

Cysylltau

Sustainable Places Research Institute