Skip to content
Skip to navigation menu

English

Tracing Lines

30 Medi 2013

tracinglines cover web

Mae’r cyfansoddwr, Dr Robert Fokkens, newydd ryddhau ei CD cyntaf o waith a gyfansoddodd dros y degawd diwethaf, ar label Métier. Mae Tracing Lines, y recordiadau cyntaf o chwe gwaith siambr ac un gân, yn archwilio cymhlethdodau hunaniaeth, yn enwedig ym mhrofiad Dr Fokkens ei hun o fod yn ddyn gwyn o Dde Affrica yn byw yn Ewrop.

Caiff y CD ei lansio mewn cyngerdd gala gan Driawd Fidelio yn Neuadd Gyngerdd Prifysgol Caerdydd, ddydd Mawrth, 1 Hydref 2013.

Meddai Dr Fokkens, darlithydd cyfansoddi yn Ysgol Cerddoriaeth y Brifysgol: "Dros y deng mlynedd diwethaf, fy mhrif ddiddordeb fu archwilio hunaniaeth – bwrw golwg ar sut mae arddulliau cerddorol, cefndir diwylliannol, cymdeithasol a daearyddol, a phrofiadau personol oll yn cael eu hadlewyrchu yn y gerddoriaeth y mae rhywun yn ei chyfansoddi. O’m rhan i, mae’r cwestiynau hyn wedi bod, ac yn parhau i fod, yn gwestiynau y mae angen eu hystyried a’u hailwerthuso’n gyson. Rwy’n ffodus bod gen i gyfrwng cerddorol creadigol i allu gwneud hynny."

Mae’r llun ar y clawr gan y ffotograffydd o Dde Affrica, Santu Mofokeng, yn adlewyrchu’r syniad o linellau ac olrhain llinellau, yn ogystal â chefndir Dr Fokkens ei hun. Traffordd yr N7 a thai’r Rhaglen Ailadeiladu a Datblygu yn ardaloedd gwin y Western Cape i’r gogledd o Cape Town yw’r dirwedd mewn du a gwyn.

Meddai Dr Fokkens: "A hithau’n drawiadol a byw ynddo’i hun, mae’r ddelwedd ar y clawr yn taro tant i mi. Y Rhaglen Ailadeiladu a Datblygu oedd rhaglen y llywodraeth newydd i adeiladu tai a chyfleusterau yn Ne Affrica ar ôl i apartheid ddod i ben. Roedd lefelau llwyddiant y rhaglen yn amrywio ond, ar y pryd, roedd yn symbolaidd i mi o’r ‘ailosod’ a’r cychwyn newydd i’r wlad, a’r addewid am ddyfodol mwy teg a heddychlon i Dde Affrica.

"Rwy’n dod o’r Western Cape fy hun a bûm yn teithio ar hyd yr N7 – y ffordd o Cape Town i Namibia – yn fynych yn fy arddegau ac yn oedolyn ifanc oherwydd roedd fy nhad yn byw yno."

Caiff y darnau ar Tracing Lines eu perfformio gan Driawd Fidelio (Darrah Morgan ar y ffidil, Robin Michael ar y soddgrwth a’r pianydd Mary Dullea), ac yn ymuno â nhw mae’r soprano Patricia Rozario a Carla Rees ar y ffliwt bas. Mae’r cyngerdd gala ar 1 Hydref hefyd yn ddechrau cyfres gyngherddau 2013/14 yr Ysgol Cerddoriaeth. Gellir prynu tocynnau ar-lein o www.ticketsource.co.uk/cardiffmusic neu o’r swyddfa docynnau yn ddwyieithog drwy ffonio 03700 10 10 51.

Bydd y CD ar gael yn fuan drwy Métier (www.divine-art.co.uk) neu’n uniongyrchol gan Dr Fokkens (www.robertfokkens.co.uk – gan ddefnyddio’r ffurflen gyswllt). Ddechrau 2014, bydd ar gael gan bob dosbarthydd mawr (gan gynnwys gwerthwyr ar-lein).

Mae’r llun ar glawr llyfryn y CD gan y ffotograffydd o Dde Affrica Santu Mofokeng (g. 1956).
Y llwybr gwin – Tai’r Rhaglen Ailadeiladu a Datblygu ar yr N7, y Western Cape, 2002
Diolch i Lunetta Bartz, MAKER, Johannesburg am y lluniau