Skip to content
Skip to navigation menu

English

Olrhain barn y cyhoedd

05 Rhagfyr 2013

Internet_web

Mae Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu Caerdydd, mewn partneriaeth â’r Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg, wedi cael cyllid gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol i ddefnyddio eu gwaith arloesol ar ddadansoddeg y cyfryngau cymdeithasol i edrych ar effaith llofruddiaeth y Ffiwsilwr Lee Rigby yn Woolwich ar y gymuned.

Am y tro cyntaf, bydd yr ymchwil yn archwilio i sut y datblygodd ac esblygodd barn y cyhoedd mewn ymateb i’r drosedd wrth i wybodaeth newydd amdani ddod i’r amlwg a bydd yn bwrw golwg ar sut defnyddiodd aelodau’r cyhoedd y cyfryngau cymdeithasol i rannu gwybodaeth am y drosedd.

Bydd yr astudiaeth yn cynnwys dadansoddi data sydd ar gael i’r cyhoedd, sydd wedi’i gasglu ers adeg y digwyddiad, a bydd yn parhau hyd at derfyn y broses cyfiawnder troseddol.

Dywedodd yr Athro Martin Innes, Cyfarwyddwr yr Athrofa a Phrif Ymchwiliwr y prosiect:

"Mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi chwarae rôl bwysig wrth dynnu sylw’r cyhoedd at wybodaeth am lofruddiaeth Lee Rigby. Yn y prosiect hwn, byddwn yn defnyddio dulliau dadansoddol uwch i olrhain yn eithriadol o fanwl sut y gwnaeth dealltwriaeth y cyhoedd o’r drosedd hon a’r ymatebion iddi esblygu ac addasu, wrth i fanylion newydd ddod i law.

"Bydd y gwaith hwn yn torri tir newydd yn fyd-eang o ran gallu olrhain hynt barn a theimladau’r cyhoedd, o safle’r drosedd i’r achos llys."

Cafodd yr aelod o Fyddin Prydain, y Ffiwsilwr Lee Rigby ei lofruddio’n gyhoeddus wrth iddo gerdded yn ôl i Farics Woolwich yn ne-ddwyrain Llundain ar 22 Mai 2013. Ar hyn o bryd mae’r ddau sydd wedi’u cyhuddo o’i lofruddio yn sefyll eu prawf yn Llys yr Old Bailey. Mae’r achos yn parhau.

Dolenni perthynol

Sefydliad y Prifysgolion ar Wyddorau’r Heddlu

Yr Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg