Skip to content
Skip to navigation menu

English

Dilyn bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu

23 Chwefror 2011

Professor Bing SongYr Athro Bing Song

Mae bôn-gelloedd wedi’u trawsblannu ac sy’n gallu tyfu meinwe newydd yn driniaeth newydd addawol ar gyfer anafiadau i linyn asgwrn y cefn.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw ffordd effeithiol i gadw llygad ar gynnydd y celloedd unwaith y cânt eu trawsblannu yn y corff.

Nawr, mae tîm o Gaerdydd a Choleg Prifysgol Llundain (UCL) wedi datblygu dull o "dagio" celloedd â nanoronynnau a dilyn y celloedd â thagiau yn fewnwthiol ar ôl eu trawsblannu.

Cafodd y bôn-gelloedd eu labelu gan y tîm â nanoronynnau cobalt cau wedi’u chwistrellu i mewn i linyn asgwrn y cefn. Roedd modd canfod y nanoronynnau magnetig yn fewnwthiol gan sganiwr MRI bythefnos yn ddiweddarach - heb amharu ar y bôn-gelloedd eu hunain. Mae’r nanoronynnau yn dueddol iawn o ymochri â maes magnetig, sy’n golygu bod modd i grynodiadau isel gael eu canfod gan sganiwr MRI.

Arweiniwyd rhan Caerdydd o’r ymchwil gan yr Athro Bing Song o’r Ysgol Ddeintyddiaeth. Roedd ei dîm yn gyfrifol am drawsblannu’r bôn-gelloedd wedi’u labelu â’r nanoronynnau a ddatblygwyd yn UCL, a nodweddu’r hyn a wna’r bôn-gelloedd ar ôl trawsblannu.

Dywedodd yr Athro Song: "Mae yna lawer o ddiddordeb mewn defnyddio bôn-gelloedd niwral i adfer clefydau’r system nerfol ganolog, gan gynnwys anafiadau i’r cefn. Fodd bynnag, ni fu unrhyw dechneg nad oedd yn fewnwthiol a allai fonitro’r celloedd. Mae’r nanoronyn a ddatblygwyd gennym ni yn sefydlog, mae’n hawdd ei ddilyn ac nid yw’n niweidio’r celloedd a drawsblannwyd mewn unrhyw ffordd. Mae’n rhoi gobaith i ni y gallwn ddatblygu technegau i arsylwi ymddygiad bôn-gelloedd mewn triniaethau adfywiol."

Mae canfyddiadau’r tîm newydd gael eu cyhoeddi yn Nanoscale, sef cylchgrawn y Gymdeithas Gemeg Frenhinol. Cafodd ymchwil yr Athro Song ei noddi gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd a Gwobr Cymrodoriaeth Ymchwil Prifysgol y Gymdeithas Frenhinol.

Dolen berthynol

Tags