Skip to content
Skip to navigation menu

English

Hyfforddi newyddiadurwyr India

29 Gorffennaf 2009

(Blaen, o’r chwith i’r dde) Mr Sashi Kumar, Pennaeth Coleg Newyddiaduraeth Asia, yn llofnodi’r cytundeb gyda Phennaeth yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, yr Athro Justin Lewis.  Hefyd yn bresennol, roedd (cefn, o’r chwith i’r dde) Mr Tim Holmes, Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Sandra Elliott, Cyfarwyddwr yr(Blaen, o’r chwith i’r dde) Mr Sashi Kumar, Pennaeth Coleg Newyddiaduraeth Asia, yn llofnodi’r cytundeb gyda Phennaeth yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, yr Athro Justin Lewis. Hefyd yn bresennol, roedd (cefn, o’r chwith i’r dde) Mr Tim Holmes, Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, Sandra Elliott, Cyfarwyddwr yr Is-adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol, Mr N Ram, Prif Olygydd papur newydd Hindu a’r Athro Duncan Bloy, Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant.

Mae’r Brifysgol wedi llofnodi cytundeb unigryw a fydd yn cynnig y cyfle i rai o’r myfyrwyr newyddiaduraeth mwyaf dawnus yn India ddatblygu eu sgiliau ymhellach.

Yr wythnos hon, mae’r Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth â Choleg Newyddiaduraeth Asia (ACJ) yn India.

Bydd y cytundeb yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ACJ drosi eu diploma ôl-raddedig yn MA mewn Newyddiaduraeth gan y Brifysgol. Hefyd, bydd y myfyrwyr yn gallu ymweld â Chaerdydd i’w helpu i baratoi i gyflwyno eu traethodau.

Y gobaith yw, wrth i’r cytundeb ddatblygu, y bydd myfyrwyr yn gallu paratoi eu traethodau yng Ngholeg Asia gyda chymorth a chyngor academyddion sy’n ymweld o bob rhan o’r Ysgol.

Dywedodd yr Athro Justin Lewis, Pennaeth yr Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant, "Mae’r Ysgol Astudiaethau Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant yn falch iawn o ymgysylltu’n ffurfiol â Choleg Newyddiaduraeth Asia yn y modd unigryw hwn.

"Bydd rhoi’r cytundeb hwn ar waith yn llwyddiannus yn helpu rhoi sawl cyfle i’r Ysgol ddatblygu gwaith cydweithredol â’r staff yn ACJ ac i sefydlu enw da cynyddol Caerdydd am ragoriaeth mewn newyddiaduraeth ymhellach ledled India."

Caiff ACJ ei chydnabod yn eang fel yr ysgol hyfforddiant fwyaf blaenllaw mewn newyddiaduraeth yn India. Mae’r ysgol, sydd wedi’i lleoli yn Chennai, yn recriwtio myfyrwyr o bob cwr o India gan roi sgiliau newyddiaduraeth iddynt sydd wedi’u haddasu i fodloni anghenion penodol India a gwledydd eraill sy’n datblygu yn Asia.
Llofnodwyd y cytundeb yn ffurfiol gan Dr David Grant, Is-ganghellor Prifysgol Caerdydd a Sashi Kumar, Pennaeth Coleg Newyddiaduraeth Asia. Roedd Mr N Ram, Prif Olygydd papur newydd Hindu a Sandra Elliott, Cyfarwyddwr yr
Is-adran Cyfathrebu a Chysylltiadau Rhyngwladol, yn bresennol ar gyfer y llofnodi swyddogol.
Cyn y llofnodi, ymunodd Mr Sashi Kumar â nifer o’r staff academaidd a chynrychiolwyr o bob rhan o’r Ysgol Newyddiaduraeth am ginio.
Mae llofnodi’r Memorandwm o Ddealltwriaeth yn ychwanegu at restr gynyddol Caerdydd o gysylltiadau rhyngwladol.

Eleni, mae’r Brifysgol eisoes wedi llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth â’r Ganolfan Addysg Ryngwladol mewn Cyllid Islamaidd (INCEIF), i gynhyrchu addysg ac ymchwil o safon fyd-eang mewn Cyllid Islamaidd, yn ogystal â Memorandwm o Gytundeb â Choleg Prifysgol Taylor, Maleisia, i arwain darpariaeth gydweithredol o raglenni gradd mewn fferylliaeth.