Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trawsnewid Gwyddorau Bywyd

05 Chwefror 2013

Transforming Welsh Life SciencesAthro Chris McGuigan

Mae cronfa £100 miliwn Llywodraeth Cymru a grëwyd i gynorthwyo Cymru i gychwyn mwy o fusnesau Gwyddorau Bywyd newydd wedi penodi arbenigwr blaenllaw o’r Brifysgol i’w Bwrdd.                                

Bydd yr Athro Chris McGuigan, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Mentergarwch y Brifysgol, yn ymuno fel aelod sefydlu’r Bwrdd, ar ôl gwasanaethu ar banel sector Llywodraeth Cymru yn y maes hwn yn ddiweddar.

Arthurian Life Sciences fydd yn gyfrifol am y gronfa, gyda’r entrepreneur cyfresol, yr Athro Syr Chris Evans yn ei chadeirio.

Cronfa ecwiti bwrpasol newydd gwerth hyd at £100 miliwn yw Cronfa Gwyddorau Bywyd Cymru, a fydd yn buddsoddi mewn busnesau gwyddorau bywyd sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Bydd y gronfa’n helpu i feithrin potensial masnachol y buddsoddiad sylweddol sy’n cael ei wneud gan Lywodraeth Cymru ym maes ymchwil a datblygiad y gwyddorau yng Nghymru.

Sefydlwyd y gronfa gan Lywodraeth Cymru fel conglfaen ei strategaeth i ehangu Gwyddorau Bywyd. Yn ogystal, bydd yn helpu i ddenu cwmnïau ac entrepreneuriaid o’r tu allan i Gymru a mwy o gyd-fuddsoddwyr rhyngwladol.

Yn ôl yr Athro McGuigan: "Mae’r sector Gwyddorau Bywyd yn werth oddeutu £13 biliwn i’r economi bob blwyddyn, ac mae’n cyflogi tua 15,000 o bobl ar hyn o bryd."

"Cronfa Gwyddorau Bywyd Cymru Llywodraeth Cymru yw un o’r ymrwymiadau y pen mwyaf gan unrhyw wlad o ran y math hwn o Gronfa.

"Mae’n ymrwymiad sylweddol iawn o ystyried yr amgylchedd economaidd presennol, ond mae hefyd yn adlewyrchu’r hyder sydd yma yng Nghymru, potensial sylweddol Gwyddorau Bywyd a phenderfyniad Cymru i symud ymlaen ar unwaith a denu buddsoddwyr," ychwanegodd.

Gobaith yr Athro McGuigan yw y bydd hyn yn golygu bod hanes Cymru o droi ei hymchwil arloesol yn fusnesau Gwyddorau Bywyd ffyniannus yn elwa.

"Er enghraifft, mae Asalus o Gaerdydd, sef cwmni’n deillio o Fusion IP ac a sefydlwyd ar sail gwaith ymchwil arloesol Dr Neil Warren o Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig y Brifysgol, wedi cwblhau prawf dynol llwyddiannus o brif gynnyrch y cwmni, sef UltravisionTM, system glirio mwg electrolawfeddygol arloesol i’w defnyddio mewn llawdriniaethau laparoscopig," esboniodd yr Athro McGuigan.

"Dyma garreg filltir allweddol i’r cwmni, a wnaeth gyhoeddi’n ddiweddar ei fod wedi codi £1.25 miliwn yn ystod cylch ariannu. Bydd y cymorth ariannol yn galluogi Asalus i orffen datblygu’r cynnyrch a gwneud cais am gymeradwyaeth rheoleiddiol er mwyn ei lansio yn 2013.

"Mae Asalus yn un o nifer o enghreifftiau ardderchog ar draws Cymru o’r hyn y gellir ei gyflawni pan fydd cymorth ariannol ar gael.

"Rwy’n edrych ymlaen at gyhoeddi’r buddsoddiadau cyntaf a gweld ym mha ffordd y bydd ymchwil arloesol ym maes Gwyddorau Bywyd ledled Cymru yn gallu elwa."

 

Dolenni Cysylltiedig:

Llywodraeth Cymru

Arthurian Life Sciences

Asalus