Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trawsnewid Opera

22 Mai 2012

Transforming opera pic - web

Pam ddylech chi fynychu perfformiadau cerddorol byw pan allech ros gartref a gwrando ar recordiad? Beth all y wleidyddiaeth ddiwylliannol sy’n gysylltiedig â Verdi a Puccini ddweud wrthym am greadigrwydd a heneiddio? Beth yw arwyddocâd cysylltiadau cymhleth arweinydd hanesyddol â’r Drydedd Reich?

Dyma rai o nifer o faterion a fydd yn cael sylw yn Love to Death: Transforming Opera, sef cyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus am ddim a drefnir gan Ysgol Gerdd y Brifysgol ar y cyd ag Opera Cenedlaethol Cymru sydd hefyd yn cynnwys cynhadledd flynyddol y Gymdeithas Gerdd Frenhinol.

Fe’u cynhelir yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o ddydd Iau 31 Mai 2012 i ddydd Sadwrn 2 Mehefin 2012, a bydd thema’r gynhadledd yn troi o amgylch perfformiadau Opera Cenedlaethol Cymru o Tristan and Isolde gan Wagner a La bohème gan Puccini, gyda gwaith y ddau gyfansoddwr yn darparu’r prif themâu ar gyfer trafodaethau.

Bydd yr uchafbwyntiau cyhoeddus yn cynnwys y prif anerchiad gan Linda a Michael Hutcheon (Prifysgol Toronto). Pâr priod ydynt, ac mae Linda’n Athro Emeritws mewn Saesneg a Llenyddiaeth Gymharol a Michael yn Athro Meddygaeth. Maen nhw’n gweithio ar y cyd a ledled eu disgyblaethau gwahanol iawn ar y croestoriad rhwng hanes meddygol a diwylliannol, gan ddefnyddio opera fel eu cyfrwng dewisol.

Bydd eu trafodaeth, am 5pm ar 31 Mai, yn dilyn gwleidyddiaeth ddiwylliannol opera Eidalaidd ar ddiwedd y 19eg ganrif, wrth i’r fantell gael ei throsglwyddo o Verdi, a oedd yn heneiddio, i Puccini, a oedd yn iau. Caiff y drafodaeth ei chadeirio gan yr Athro Joanna Latimer o CAScIOPE (rhwydwaith Heneiddio, Gwyddoniaeth a Phobl Hŷn Prifysgol Caerdydd), sef rhwydwaith ymchwil amlddisgyblaethol sy’n ymestyn dros nifer o ysgolion yn y Brifysgol.

Bydd digwyddiadau eraill yn archwilio llwyfannu operatig, y profiad o berfformiadau byw mewn cyngherddau, ac arwyddocâd Wilhelm Furtwängler fel arweinydd a ffigwr gwleidyddol.

Dywedodd Dr Clair Rowden, Darlithydd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd a chadeirydd pwyllgor y gynhadledd: "Mae’r gynhadledd, a fydd yn cael ei chynnal yng nghartref rhagorol Opera Cenedlaethol Cymru, yn gyfle gwych i ni ddod ag ysgolheigion, cerddorion a’r cyhoedd ynghyd i fyfyrio ar yr effaith y gall ymchwil academaidd ei chael mewn cyd-destun perfformiadau a derbyniad ehangach."

Mae nifer cyfyngedig o docynnau am ddim ar gael ar gyfer yr holl ddigwyddiadau hyn. I archebu eich lle, ffoniwch Opera Cenedlaethol Cymru ar 029 2063 5030 neu anfonwch e-bost at marketing@wno.org.uk.

Am fwy o wybodaeth am gynhadledd Love to Death: Transforming Opera a’r rhaglen lawn, ewch i www.caerdydd.ac.uk/music/lovetodeath.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Gerdd