Skip to content
Skip to navigation menu

English

Treialon yn cychwyn ar gyffur Hepatitis C

14 Mai 2010

Athro Chris McGuiganAthro Chris McGuigan

Mae’r treialon clinigol cyntaf wedi cychwyn ar gyffur ymchwiliol newydd. Fe’i darganfuwyd gan ymchwilwyr Ysgol Fferylliaeth Cymru a chaiff ei ddatblygu i drin yr heintiau a achosir gan y firws Hepatitis C.

Mae Hepatitis C yn effeithio ar ryw 170 o filiynau o bobl ledled y byd a gall arwain at ganser yr afu, cirosis a marwolaeth. Y clefyd hwn yw prif achos trawsblannu yng ngwledydd y gorllewin. Mae’r driniaeth bresennol yn cynnwys dau gyffur, sef ribafirin ac interfferon, a rhaid ei rhoi drwy chwistrelliad. Yn aml, bydd y sgil-effeithiau’n ddifrifol ac yn peri i gleifion beidio â chwblhau’r driniaeth.

Drwy’r geg y cymerir y cyffur newydd, INX-189, ac fe’i paratowyd gyntaf yn Ysgol Fferylliaeth Cymru ym mis Tachwedd 2008. Dangosodd y profion labordy iddo ladd 90 y cant o’r firws o’i roi ar grynodiad isel iawn (nanomolaidd) a dyma, felly, un o’r cyfansoddion cryfaf o’i fath i gael ei ddatblygu hyd yn hyn.

Erbyn hyn, mae Inhibitex, y cwmni fferyllol o’r Unol Daleithiau sy’n berchen ar y drwydded i INX-189, wedi bod yn gweithio gyda thîm yng Nghaerdydd ac wedi dechrau cynnal treialon mewn gwirfoddolwyr iach i weld pa mor ddiogel yw’r cyfansoddyn. Efallai y caiff ail dreial, i werthuso pa mor effeithiol yw’r cyfansoddyn ar gleifion Hepatitis, ei gynnal yn ddiweddarach eleni.

Meddai’r Athro Chris McGuigan o Ysgol Fferylliaeth Cymru, arweinydd academaidd y prosiect: "Mae hi’n dal yn ddyddiau cynnar iawn ar y broses dreialu. Ond gwnaed cynnydd calonogol hyd yn hyn gan i ni fynd o’r labordy i dreialon ar bobl mewn 18 mis. Credwn y gall INX-189 fod yn ffordd fwy grymus o daclo Hepatitis ac y gwelwn ni weithredu cynt yn yr afu a llai o sgil-effeithiau na’r triniaethau presennol."

Ffeiliodd Prifysgol Caerdydd ac Inhibitex batent ar INX-189 yn gynharach eleni ac mae Gweinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yr Unol Daleithiau wedi clirio cynnal treialon clinigol dynol arno.

Tags