Skip to content
Skip to navigation menu

English

Teyrnged i’r Comisiynydd Plant

09 Mawrth 2009

Bydd ymchwil y Brifysgol sy’n helpu i wella bywydau plant ledled Cymru i’w weld yr wythnos hon (11 Mawrth) er mwyn dathlu bywyd Peter Clarke, Comisynydd Plant cyntaf Cymru.

Dethlir bywyd a chyfraniad Peter Clarke - a fu farw yn 2007 – at wella bywydau plant Cymru fel Comisiynydd Plant cyntaf Cymru yn ‘Gennym Ni, I Ni, Amdanom Ni: Gŵyl Cyfrannu at Ymchwil Plant a Phobl Ifanc’, digwyddiad un dydd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Bydd gwaith ymchwil y Brifysgol i’w weld fel rhan o ŵyl Gwyddorau Cymdeithasol wythnos o hyd y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), yn annog plant i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau rhyngweithiol. Bydd academyddion ac ymchwilwyr o’r Brifysgol wrth law i esbonio ac annog y plant i ryngweithio a chyfrannu at eu gwaith ymchwil.

Yn ogystal, bydd gwaith ymchwil nifer o brifysgolion eraill Cymru, awdurdodau lleol a sefydliadau gwirfoddol, gan gynnwys Shelter Cymru a’r Ddraig Ffynci, yn cael ei arddangos.

Mae meysydd ymchwil allweddol y Brifysgol yn cynnwys:

Pŵer Pedal - archwilio defnyddioldeb beiciau sydd wedi’u haddasu ar gyfer mesur gwelliannau mewn cryfder cyhyrau plant anabl a chanfod eu safbwyntiau ar seiclo;

Profiadau plant Pwylaidd mewn ysgolion Prydeinig - ymchwil gyda phlant Pwylaidd sy’n byw yng Nghymru a hefyd gyda rhai sydd wedi dychwelyd i Wlad Pwyl;

Pobl yn ei harddegau - perthnasoedd, rhamant a chariad;

Magu Plant Moslemaidd - ymchwil gyda theuluoedd Moslemaidd ynghylch swyddogaeth crefydd ym mywyd y teulu;

Yr Awyr Agored Leol: Risg a diogelwch mewn gwagleoedd cyhoeddus – ymchwilio diogelwch a risgiau plant a phobl ifanc yn eu cymdogaethau a thu hwnt;

Me, myself and I – archwilio bywydau bob dydd plant mewn gofal cyhoeddus trwy gyfrwng ffilm, ffotograffau, ysgrifennu a gwaith grŵp;

Gofalwyr Ifanc – archwilio profiadau gofalwyr ifanc yng Nghymru.

Bydd cyfle i blant a phobl ifanc archwilio’r astudiaethau ymchwil hyn trwy gyfrwng fideo, gemau, cwisiau a deunyddiau ymchwil. Yn ogystal, bydd ‘ardal dylunio gwaith ymchwil eich hunan’ lle bydd cyfle i bobl ifanc ddarganfod sut mae ymchwil cymdeithasol yn cael ei ddatblygu a’i weithredu.

Dywedodd Dr Sally Holland o Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol: "Dyma’r ffordd berffaith i dalu teyrnged i gyfraniad Comisiynydd Plant cyntaf Cymru, Peter Clarke, trwy dynnu sylw at y gwaith ymchwil mae’r Brifysgol a sefydliadau allweddol eraill yn ei wneud er mwyn gwella bywydau plant yng Nghymru a gweddill y DU.

"Ar draws y Brifysgol, mae yna nifer o brosiectau ymchwil allweddol ynghylch plant - helpu i wella ffitrwydd, helpu pobl ifanc trwy’r trawsnewid i fod yn oedolion yn ogystal â helpu i wella’r ddealltwriaeth rhwng gwahanol ddiwylliannau a chenhedloedd.

"Yn bwysicach fyth, bydd y diwrnod yn ymdrechu i annog plant i gyfrannu at ein gwaith ymchwil mewn ffordd fwy gweithredol."

Mae’r Brifysgol yn cyd-drefnu’r digwyddiad gyda Swyddfa Comisiynydd Plant Cymru a Phlant yng Nghymru.