Skip to content
Skip to navigation menu

English

Coron Driphlyg

26 Chwefror 2013

Claire Molloy

Mae’r fyfyrwraig meddygaeth a’r chwaraewr rygbi rhyngwladol Claire Molloy wedi helpu ei chydchwaraewyr o Iwerddon i ennill eu Coron Driphlyg gyntaf ym Mhencampwriaeth y 6 Gwlad RBS.

Cafodd y tîm fuddugoliaeth argyhoeddiadol o 30-3 yn erbyn yr Alban, gan roi iddynt eu trydedd buddugoliaeth mewn tair gêm yn y bencampwriaeth. Yn eu gemau blaenorol, enillodd Iwerddon o drwch blewyn yn erbyn Cymru a chreu hanes yn erbyn Lloegr drwy ennill y gêm o 25-0.

A hithau’n aelod o Raglen Perfformiad Uchel y Brifysgol, mae Claire yn cyfuno ei hyfforddiant rygbi gydag astudio ar gyfer gradd meddygaeth. Mae hi’n chwarae rygbi clwb dros Fryste yn Uwch-gynghrair RFUW, rygbi taleithiol Iwerddon dros Connacht ac mae hi’n aelod allweddol o dîm XV cyntaf Prifysgol Caerdydd.

Enillodd ei chap cyntaf ym mhencampwriaeth y Chwe Gwlad yn 2009 a bu’n aelod cyson o sgwad Iwerddon ers hynny.

Dywedodd Cydlynydd Chwaraeon Caerdydd, Paul Jones: "Mae Claire yn nesáu at arholiadau terfynol ei gradd mewn meddygaeth felly bu yn y Brifysgol am nifer o flynyddoedd. Drwy gydol y cyfnod hwn, bu’n llysgennad gwych ar y cae rygbi ac oddi arno ac yn aelod gwerthfawr o’n Rhaglen Cynnal Perfformiad Uchel. Mae’r sgiliau rheoli amser a’r sgiliau trefnu y mae Claire wedi’u dangos, yn ogystal â pharhau i ddatblygu fel chwaraewr rygbi rhyngwladol yn enghraifft i unrhyw un sy’n dymuno cydbwyso bywyd mewn addysg amser llawn a chwaraeon ar lefel elit.

"Mae hefyd yn werth nodi bod Sally Tuson, a raddiodd yn ddiweddar o Brifysgol Caerdydd, yn chwarae dros Fenywod Lloegr yn y gêm a gollasant i Iwerddon ychydig o wythnosau yn ôl. Mae cael cyn-fyfyrwraig a myfyrwraig bresennol yn chwarae yn erbyn ei gilydd mewn gêm Chwe Gwlad ar y lefel uchaf yn rhywbeth newydd i’r Brifysgol hyd y gwn i ac mae’n arwydd o’r cynnydd rydym yn ei wneud o ran chwaraeon perfformio."

Mae Rhaglen Perfformiad Uchel Caerdydd yn rhoi cyfle i chwaraewyr o’r radd flaenaf  ddatblygu eu potensial o ran chwaraeon ar yr un pryd ag astudio mewn Prifysgol fawreddog. Mae’r buddion yn cynnwys cymorth strwythuredig ynghylch chwaraeon a materion academaidd, mynediad at ffisiotherapyddion a seicolegwyr chwaraeon, a chymorth ariannol posibl.

Dolenni cysylltiedig

Chwaraeon Prifysgol Caerdydd

Chwe Gwlad RBS

 

Tags