Skip to content
Skip to navigation menu

English

Anrhydedd driphlyg i fyfyriwr o’r Ysgol Feddygaeth

31 Ionawr 2014

Thomas Lemon web

Mae Thomas Lemon, myfyriwr meddygaeth yn ei flwyddyn olaf yn yr Ysgol Feddygaeth, wedi derbyn tri acolâd mawreddog o fewn tri mis.

Dewiswyd Thomas yn un o’r pedwar myfyriwr gorau yn y wlad gan Goleg Brenhinol y Seiciatryddion ac mae hefyd wedi ennill dwy wobr nodedig; Gwobr Coleg Brenhinol y Llawfeddygon a Chymdeithas Llosgiadau Prydain, a gyflwynwyd ym Mhrifysgol Caergrawnt, a Gwobr Myfyriwr Meddygol David Oliveira, a gyflwynwyd yn y Gymdeithas Feddygaeth Frenhinol.

Mae Thomas wedi bod yn rhan o ystod eang o waith ymchwil, o edrych ar diwmorau yn yr arennau ac ymyriadau llawfeddygol, i addysgu erchwyn y gwely, yn ystod ei gyfnod yng Nghaerdydd. Mae ei waith eisoes wedi cael ei gyhoeddi mewn cyfnodolion myfyrwyr a meddygol, yn ogystal ag ennill a chyrraedd rhestr fer bron 30 o wobrau cenedlaethol.

Ar ôl graddio o’r Brifysgol, bwriad Thomas yw dilyn gyrfa mewn Meddygaeth Academaidd, ac mae wedi cael cynnig swydd sylfaen Academaidd a fydd yn dechrau ym mis Awst eleni.

Dywedodd Thomas ynglŷn â’i gyflawniadau: "O ran cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Coleg Brenhinol y Seiciatryddion - roedd yn anrhydedd mawr cael fy newis gan diwtoriaid, a chyrraedd rhestr fer y pedwar myfyriwr gorau yn genedlaethol. Mae hyn yn fwy o adlewyrchiad o’r addysgu Seiciatreg gwych rydym ni oll yn elwa arno yng Nghaerdydd na fy sgiliau personol yn y maes hwn.

"Rwyf wrth fy modd fy mod i wedi ennill y ddwy wobr, ond ni allwn fod wedi gwneud hynny heb anogaeth a chefnogaeth barhaus mentoriaid gwych fel Dr Frauke Pelz a’r Athro Julian Sampson o dîm Geneteg Feddygol Cymru Gyfan, a Dr Monrouxe, Dr Chris Elsey a’r Athro Andrew Grant o’r grŵp Ymchwil Addysgu Erchwyn y Gwely. Hebddyn nhw, ni fyddwn i wedi cael nifer o’r cyfleoedd sydd wedi bod yn agored i mi. Fy nghyngor i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn unrhyw fath o waith ymchwil yw dod o hyd i arbenigwyr yn y maes hwnnw, a chymryd rhan mewn grŵp ymchwil gyda hwy cyn gynted â phosibl".

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Feddygaeth