Skip to content
Skip to navigation menu

English

TXT Allan

10 Chwefror 2012

TXT-Outside web

Mae prosiect newydd sy’n gysylltiedig â’r Brifysgol ac sy’n anelu at roi llais i bobl ifanc yn y ddalfa er mwyn eu hailgysylltu â chymdeithas yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn (11 Chwefror 2012.

Mae TXTAllan yn gwahodd y cyhoedd i ryngweithio â negesau gan bobl ifanc. Bydd y negesau hyn yn ymddangos hefyd ar Sgrin Fawr y BBC yn yr Ais yng nghanol Caerdydd, a bydd ffilm yn cael ei gwneud o’r digwyddiad.

Mae’n brosiect ar y cyd gan Goleufa Cymru rhwng Dr Ian Grimstead o Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg Prifysgol Caerdydd, Glenn Davidson o Artstation a Dr Richard Owen o Adran y Gyfraith ym Mhrifysgol Morgannwg a’r ymchwilydd Dr Michael Shepherd.

Mae tîm TXT2 yn defnyddio’r cyfrwng neges testun i weld a all rhoi cyfle i grŵp o bobl ifanc ddifreiniedig ddweud eu dweud a chysylltu ag aelodau o'r cyhoedd gael effaith bositif.

Esboniodd yr arlunydd Glenn Davidson: "Rydym yn gweithio gyda grŵp penodol o bobl ifanc yn y ddalfa sydd wedi cael y cyfle hwn i gyhoeddi eu geiriau ar Sgrin Fawr y BBC. Rydym wedi cynnal gweithdai gyda nhw er mwyn cynhyrchu datganiadau a fydd yn cael eu rhoi ar y sgrin. Mae gennym ddiddordeb yn ymateb y cyhoedd i’r negesau hyn; sut maen nhw’n ymateb a sut maen nhw’n teimlo ar ôl sylweddoli bod y negesau’n deillio o bobl ifanc ar yr ymylon.

"Mae’r holl brosiect yn ymwneud â rhoi llais i’r bobl ifanc hyn sydd wedi cael bywyd reit anodd. Y syniadaeth y tu ôl i’r prosiect yw y gallem o bosibl helpu i wrthdroi bywydau’r bobl ifanc hyn er mwyn eu hailgysylltu â chymdeithas a’u gwneud i deimlo’n berthnasol unwaith eto. Byddwn yn cymryd y neges testun a’r ymateb fideo a gawn gan y cyhoedd ar y diwrnod ac yn dangos yr ymatebion a gawsom i’r bobl ifanc yn y ddalfa. Mae hyn yn torri tir newydd ac yn defnyddio technoleg er mwyn ceisio newid a thrawsffurfio cymdeithas; mae tecstio yn galluogi rhywun i fod yn anhysbys a does dim rhaid dygymod ag unrhyw rwystrau.

"Hoffem wahodd pawb i ddod ar y diwrnod ac ymuno yn y gweithgareddau, nid yn unig i ymateb i’r bobl ifanc yn y ddalfa ond hefyd i gyfathrebu â’r bobl sydd wedi ymgynnull."

Mae digwyddiad TXTAllan yn cael ei gynnal ddydd Sadwrn 11 Chwefror rhwng 12 a 2pm ger Sgrin Fawr y BBC yn yr Ais, Caerdydd.

Dolenni Perthynol

Yr Ysgol Gyfrifiadureg a Gwybodeg