Skip to content
Skip to navigation menu

English

UCAN yn cael hyd i gartref newydd arbennig

10 Rhagfyr 2009

Drama workshop

Y Brifysgol fydd y cartref newydd ar gyfer gweithdai rheolaidd UCAN Productions i bobl ifanc ddall a rhannol ddall.

Bydd y fenter gydweithredol arobryn, sy’n rhoi cyfleoedd i’r bobl ifanc dysgu am ddrama ac actio ynghyd ag agweddau technegol ac artistig fel goleuo a sain, o hyn ymlaen wedi’i lleoli yn Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg y Brifysgol ar gyfer ei gweithdai wythnosol.

Dywedodd Jane Latham, Rheolwraig Ddatblygu UCAN Productions: "Mae hyn yn enghraifft berffaith o sut gall y celfyddydau a gwyddoniaeth gydweithio, ac rydym yn ddiolchgar dros ben i’r Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg am adael i ni ddefnyddio’i adeilad modern gwych. Mae’n lle perffaith i ni ddod ynghyd ac yn gyfle bendigedig i’r bobl ifanc gwrdd a meithrin perthynas â’r myfyrwyr ac arbenigwyr ar nam ar y golwg."

Dywedodd Dr Christine Purslow, y Gyfarwyddwraig dros Arloesi ac Ymgysylltu yn yr Ysgol: "Rydym yn falch dros ben fod y bobl ifanc dawnus hyn yn ymuno â’n cymuned yn yr Ysgol. Edrychwn ymlaen at bartneriaeth hir a chefnogol a chyfleoedd i’n hoptometrwyr ni i weithio ar ambell brosiect theatr ar y cyd."

Sefydlwyd UCAN Productions gan yr actor / cyfarwyddwr proffesiynol Bernard Latham a’i wraig Jane, fel bod modd i blant â nam ar eu golwg yng Nghymru gael mynediad i’r celfyddydau. Bydd gweithdy drama UCAN yn cyfarfod bob dydd Gwener yn yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Tags