Skip to content
Skip to navigation menu

English

Fformiwla Un yn y DU yn colli’r ras arloesi

18 Mai 2009

Formula one race

Mae ymchwil newydd gan y Brifysgol yn rhybuddio bod sector chwaraeon modur y DU mewn perygl o golli’r ras arloesi fyd-eang.

Mae adroddiad gan yr Athro Rick Delbridge, Ysgol Fusnes Caerdydd, yn awgrymu bod newidiadau i’r ffordd y mae Fformiwla Un yn cael ei redeg gan ei gorff llywodraethu yn cyfyngu ar allu’r diwydiant i arloesi.

Meddai’r Athro Delbridge: "Am flynyddoedd lawer, mae Fformiwla Un wedi bod yn rhagflaenydd galluoedd peirianneg ac arloesi’r DU ond mae rheoleiddio a phwysau costau diweddar yn cau’r bylchau lle caiff arloesi ei annog – neu hyd yn oed ei ganiatáu."

"Ni fyddwn i’n beio’r rheoleiddiadau am lethu arbrofi yn y diwydiant Fformiwla Un ond gallai cyfyngiadau ar fuddsoddiadau ac ymyriadau eraill gael canlyniadau nas bwriadwyd."

Yn flaenorol, mae’r swm enfawr o arian a fuddsoddwyd mewn ymchwil a datblygu gan gwmnïau Fformiwla Un wedi arwain at arloesiadau mewn cynhyrchion bob dydd, gan gynnwys gwisgoedd troed nad ydynt yn llithro, bresys coesau ysgafn, ac offer monitro sy’n seiliedig ar dechnoleg telemetreg trac rasio.

Meddai’r Athro Delbridge: "Mae chwaraeon modur yn cael eu rheoleiddio’n helaeth i sicrhau diogelwch a chystadleuaeth deg. Rhaid cymeradwyo hyn ond yn anffodus, mae hyn wedi arwain at wahardd deunyddiau penodol a chyfyngu ar ymchwil i ddatblygu peiriannau mwy effeithlon, adfer egni brecio ac adfer gwres. Mae hyn wedi arwain at symud i ffwrdd rhag y math o ymchwil arbrofol, mentrus a oedd weithiau’n cyflwyno arloesiadau radical gyda’r gallu i wella bywydau pobl gyffredin."

Hefyd, canfu’r adroddiad fod sector y DU yn dangos amharodrwydd i ymwneud ag ystod amrywiol o gwmnïau er mwyn chwilio am gynhyrchion a deunyddiau newydd arloesol a bod cwmnïau, oherwydd pryderon ynghylch y potensial am golli eiddo deallusol, yn amharod i gydweithio â’i gilydd.

Noddwyd adroddiad yr Athro Delbridge, Racing for Radical Innovation, gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol / Uwch-Sefydliad Rheoli’r Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol ac fe’i cynhaliwyd gyda Dr Francesca Mariotti, Prifysgol Stirling. Mae copi o’r adroddiad ar gael yma.

Tags