Skip to content
Skip to navigation menu

English

Peirianwyr meinweoedd y DU yn ymgynnull yng Nghaerdydd

24 Gorffennaf 2013

Paola Borri thumbMae’r Brifysgol yn cynnal cyfarfod blynyddol TCES, sef prif gynhadledd peirianneg meinweoedd y DU. Mae’r cyfarfod yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw, ymchwilwyr ar ddechrau eu gyrfaoedd yn ogystal â myfyrwyr PhD ym meysydd adfywio meinweoedd, peirianneg a bioddeunyddiau, ynghyd o bob cwr o’r DU.

Cynhelir y gynhadledd dros gyfnod o dri diwrnod rhwng 23 a 25 Gorffennaf yn Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinweoedd Caerdydd (CITER) a bydd yn cynnwys dros 100 o gyflwyniadau llafar a phosteri sy’n cyflwyno’r ymchwil ddiweddaraf ym maes peirianneg meinweoedd a meddygaeth adfywiol ledled y DU. Ei nod yw cynyddu gwybodaeth, ymchwil a lledaenu’r datblygiadau diweddaraf mewn peirianneg celloedd a meinweoedd yn ogystal â bywydeg adfywiol.

Yn ystod y cyfarfod, ceir hefyd brif gyflwyniadau gan wyddonwyr o fri rhyngwladol: Yr Athro Paola Borri (Prifysgol Caerdydd), yr Athro Bing Song (Prifysgol Caerdydd), yr Athro Jamie Davies (Prifysgol Caeredin) a’r Athro Jeremy Mao (Prifysgol Columbia, UDA).

Dyma farn yr Athro Alastair Sloan, Pennaeth Peirianneg Meinweoedd ac Ymchwil Deintyddiaeth Atgyweirio yn yr Ysgol Ddeintyddiaeth a Chadeirydd Pwyllgor Ymchwil CITER a drefnodd y cyfarfod hwn:

"A ninnau’n 10 oed eleni, mae’n bleser gan CITER gynnal cyfarfod TCES, sef cynhadledd Peirianneg Meinweoedd fwyaf blaenllaw’r DU. Mae gan CITER fri rhyngwladol am ei arbenigedd mewn ymchwil sylfaenol, trosiadol a chlinigol, ac mae maes peirianneg meinweoedd a bywydeg adfywiol yn seiliedig ar gydweithio rhwng biolegwyr, peirianwyr, gwyddonwyr materol, fferyllwyr a chlinigwyr.

"O ystyried sut mae CITER wedi llwyddo i feithrin prosiectau ymchwil cydweithredol dros y degawd diwethaf, mae’n addas mai’r rhwydwaith llwyddiannus hwn ym Mhrifysgol Caerdydd sy’n cynnal cyfarfod eleni. Rydym yn croesawu cymuned peirianneg meinweoedd y DU i Gaerdydd a lledaenu gwyddoniaeth ragorol a chydweithrediadau newydd yw nod y cyfarfod yr wythnos hon."

Meddai’r Athro Robert Brown, Llywydd TCES:

"Mae Caerdydd a’i gwyddoniaeth wych wedi cefnogi TCES ers blynyddoedd lawer. Mae CITER yn arbennig yn y DU oherwydd y ffordd y mae’n dod â grwpiau ar draws y maes ynghyd, ac mae’r rhan fwyaf o brifysgolion y DU yn anelu at lwyddo i gysylltu yn yr un modd. I ddweud y gwir, nid yw rhai ohonom hyd yn oed wedi cyrraedd y man cychwyn hwn. Mae’r llwyddiannau a ddaw yn sgîl yr ethos hwn o gydweithio yn niferus ac amrywiol, o Ganolfan Biofecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis DU i brosiectau allgyrch ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd."

Dolenni defnyddiol

Ysgol Ddeintyddiaeth Caerdydd
CITER

Nodiadau

I gael gwybod mwy am TCES, cysylltwch â’r Athro Alastair J Sloan (Ysgrifennydd Aelodaeth) sloanaj@caerdydd.ac.uk neu Dr Sarah Cartmell (Ysgrifenyddes) sarah.cartmell@manchester.ac.uk.

I gael gwybodaeth am CITER, cysylltwch â Gweinyddydd CITER, Jane Graves - gravesja@caerdydd.ac.uk