Skip to content
Skip to navigation menu

English

Taith Anorffenedig

11 Chwefror 2014

 GWYN_Medellin_pic by Giuseppe Restrepo Marin_web

Mae athro o Gaerdydd yn ysgrifennu am deithio mewn ffordd unigryw drwy ysgrifennu llyfr yn ystod ei daith ar draws America Ladin.

Mae’r Athro Richard Gwyn o’r Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth wedi cael Gwobr Llysgennad Cymru Greadigol am y prosiect Unfinished Journey.

Bydd yr Athro Gwyn, enillydd Llyfr y Flwyddyn yng Nghymru yn 2012 am waith ffeithiol creadigol, yn ymchwilio ac ysgrifennu cofnod o deithio wrth fynd ar ei daith, gan herio’r cysyniad bod teithio cyfoes yn peri i deithwyr ‘deithio heb weld.’

Bydd yr adroddiadau’n ymddangos fel cofnodion dyddiol i ddechrau, a gyflwynir mewn blog a ysgrifennir gan Ricardo Blanco, sef hunan arall Richard Gwyn. Maent yn teithio ar draws America Ladin, gan gynnal trafodaethau a darlleniadau barddoniaeth yn ogystal â chyfweld ag ysgrifenwyr i gael barn am bob gwlad drwy eu beirdd eu hunain; fodd bynnag, dim ond rhan o’r prosiect yw hyn, oherwydd bydd y blog yn ein tywys drwy deithiau’r gorffennol yn ogystal ag ar draws America Ladin ar sail cof a dychymyg personol iawn.

Meddai’r Athro Gwyn: "A minnau wedi teithio’n eang ar draws America Ladin dros y blynyddoedd diwethaf, o Fecsico i Chile, o Batagonia i Nicaragwa, rydw i wedi cael y fraint o gwrdd â beirdd ac ysgrifenwyr a rhannu ysgrifau a syniadau; cyfieithu a chael fy nghyfieithu; deall a chael fy neall. Mae’r wobr hon yn fy ngalluogi i barhau â’r gwaith hwn a datblygu fy ngwaith ysgrifenedig mewn cyfeiriadau newydd. Mae’n rhy hawdd i ni yng Nghymru anghofio ein bod yn rhan o ddarlun llawer mwy: mae’r gwobrau hyn yn cyfrannu at ailystyried sut mae Cymru’n rhan o’r byd."

Noddir Unfinished Journey gan Gyfnewidfa Lenyddiaeth Cymru a Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, yr Ariannin, gyda chymorth partneriaid yn Chile, Colombia, a Mecsico. Mae’n gysylltiedig ag antholeg yr Athro Gwyn o farddoniaeth America Ladin sydd ar y gweill, yn ogystal â’i rôl fel curadur gŵyl ryngwladol cyfieithu llenyddiaeth, Fiction Fiesta, a gynhelir yng Nghaerdydd.

Mae Gwobrau Llysgenhadon Cymru Greadigol yn cael eu henwebu ac maent yn cydnabod cyflawniad unigol o bwys yn y celfyddydau, yn ogystal â cheisio codi proffil diwylliant Cymreig y tu allan i Gymru.

Dolenni perthynol:

Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Cyngor Celfyddydau Cymru

Blog Ricardo Blanco