Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Brifysgol yn penodi Dirprwy Is-Ganghellor newydd

30 Gorffennaf 2010

Yr Athro Elizabeth TreasureYr Athro Elizabeth Treasure

Penodwyd yr Athro Elizabeth Treasure yn Ddirprwy Is-ganghellor newydd y Brifysgol

Ochr yn ochr â nifer o uwch-benodiadau newydd eraill, mae’r Athro Treasure yn ymgymryd â’r swydd ar ôl rhoi’r gorau i fod yn Ddeon yr Ysgol Ddeintyddol.

Yr Athro Treasure yw’r wraig gyntaf yn hanes y Brifysgol i fod yn Ddirprwy Is-ganghellor, a hi hefyd oedd y wraig gyntaf i fod yn Ddeon a Phennaeth Ysgol Ddeintyddol Caerdydd yn 2006. Pan oedd yn dal y swydd honno, hi hefyd oedd Cyfarwyddwraig Is-adran Ddeintyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Fel Deon, arweiniodd ailstrwythuro pwysig o’r Ysgol a chanddi hi oedd y cyfrifoldeb pennaf am yr holl faterion a oedd yn berthynol i ddysgu, addysgu a hyfforddi’r tîm deintyddol. Bu ei datblygiad o’r cwricwlwm yn fodd i ddarparu MSc mewn Llonyddiad Ymwybodol, sydd erbyn hyn yn hyfforddi clinigwyr mewn sgil sy’n brin. Hefyd bu’n hybu’r rhaglen Moderneiddio Addysg Ddeintyddol trwy sefydlu cydweithio agos rhwng y GIG a staff y Brifysgol, gwella gofal cleifion a phrofiad myfyrwyr.

Dywedodd yr Athro Treasure: "Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at fy swyddogaeth newydd yn y Brifysgol a gweithio i ddiwallu gofynion y dyfodol. Mae gan y Brifysgol strategaeth glir ar gyfer symud ymlaen a bydd hyn yn help i ddiwallu ei hamcanion. Teimlaf ei bod yn fraint o gael y cyfle i helpu i hybu hyn yn ei flaen."

Dechreuodd yr Athro Treasure yn ei swydd newydd ar 1 Awst 2010. Mae’n olynu’r Athro Peter Blood a fu’n Ddirprwy Is-ganghellor oddi ar 2007.

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, Dr David Grant: "Rwy’n croesawu penodiad yr Athro Treasure yn Ddirprwy Is-ganghellor. Mae’n dod â’i harweiniad ysbrydoledig a fydd o fudd i'r Brifysgol, yn enwedig wrth i ni symud ymlaen â nifer o ddatblygiadau strategol pwysig ar draws y Brifysgol."

Ymhlith newidiadau eraill ar lefel Dirprwy Is-Ganghellor, mae penodiad yr Athro Hywel Thomas yn Ddirprwy Is-ganghellor, Ymgysylltu a Rhyngwladol. Mae’r Athro Thomas yn rhoi’r gorau i fod yn Bennaeth yr Ysgol Beirianneg ac yn olynu’r Athro Ken Woodhouse.

Mae’r Athro Graham Hutchings yn dod yn Ddirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, yn olynydd i’r Athro Teresa Rees.

Dechreuodd pawb yn eu swyddi newydd ar 1 Awst 2010.

Mae’r Athro Terry Threadgold yn dal i fod yn Ddirprwy Is-Ganghellor, Staff ac Amrywiaeth;

Mae’r Athro Jonathon Osmond yn dal i fod yn Ddirprwy Is-Ganghellor, Addysg a Myfyrwyr; ac mae’r Athro Malcolm Jones yn dal i fod yn Ddirprwy Is-Ganghellor, Iechyd ac Ystadau.

Dywedodd Dr David Grant: "Hoffwn ddiolch i holl aelodau’r uwch-dîm sy’n rhoi’r gorau i’w swyddi am eu holl waith caled ac ymrwymiad i'r Brifysgol, a chroesawu’r holl aelodau newydd. Mae pob un yn ymuno ar adeg gyffrous yn natblygiad y Brifysgol, ond adeg sy’n llawn her i’r sector addysg uwch yn gyffredinol."

Tags