Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prifysgol yn rhoi anrheg Nadolig wahanol

10 Rhagfyr 2009

Paul Rock and Doug Peksa

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd anrheg Nadolig wahanol i’r arfer yn cyrraedd Gambia, fel rhan o apêl ledled y DG i gynorthwyo datblygu system addysg uwch y wlad.

Ar 4 Rhagfyr, anfonwyd llwyth newydd o 40 o gyfrifiaduron bwrdd gwaith o safon uchel, o Gaerdydd i Brifysgol Gambia, lle byddant yn golygu newid sylweddol i brofiad dysgu miloedd o fyfyrwyr Gambia.

Mae Gambia yn un o wledydd lleiaf a thlotaf Affrica, a than 2001 nid oedd ganddi brifysgol ei hun. Erbyn hyn, mae ganddi brifysgol â 2,500 o fyfyrwyr, sy’n dal i ehangu. Sefydlwyd y brifysgol gan Athrawon â chymwysterau uchel o Gambia sydd wedi dychwelyd adref i’w rhedeg.

Diolch i haelioni staff ar draws Prifysgol Caerdydd, mae gan staff a myfyrwyr Prifysgol Gambia lyfrgell academaidd sy’n tyfu a chyn bo hir bydd ganddyn nhw well cyfleusterau cyfrifiadurol yn ogystal.

Yn 2008, gwnaed ymdrech fawr gan staff yng Nghaerdydd i sicrhau fod gan fyfyrwyr Gambia fynediad i lyfrau a chyfarpar, fel rhan o Apêl Prifysgol Gambia, sef sefydliad elusennol a sefydlwyd gan y Bartneriaeth Astudio ym Mhrydain.

Yn ystod y 12 mis diwethaf mae’r Swyddfa Ryngwladol a’r Gwasanaethau Gwybodaeth wedi bod yn cydlynu'r apêl ar draws y Brifysgol. Yn yr apêl gyntaf, am lyfrau, anfonwyd dros fil o lyfrau o dair llyfrgell yn y Brifysgol (Gwyddoniaeth a Gwyddoniaeth Fiofeddygol, Aberconway, a Bute) i Brifysgol Gambia, sef y gyfran fwyaf o lwyth a anfonwyd i Gambia ym mis Ionawr 2009. Unwaith eto, mae’r ail apêl hon, am gyfrifiaduron, wedi cael cymorth y Gwasanaethau Gwybodaeth.

Dywedodd Rhys Evans, uwch swyddog rhyngwladol yn y Swyddfa Ryngwladol: "Dylai ein rhodd o gyfrifiaduron gyrraedd ddiwedd Ionawr, ac mae ystafell yn cael ei pharatoi eisoes ar eu cyfer. Dylai’r cyfrifiaduron wneud gwahaniaeth mawr i’r 2,500 o fyfyrwyr sydd ar hyn o bryd yn gorfod rhannu un labordy cyfrifiaduron yn adeiladau’r Brifysgol, neu deithio sawl milltir i ddefnyddio cyfrifiaduron mewn Coleg Technegol lleol.

"Rydym yn y sefyllfa ffodus o allu helpu Prifysgol Gambia. Mae’r Apêl yn parhau ac rwy’n gobeithio’n fawr y byddwn yn dal i’w chefnogi."

Dywedodd Mr Lamin Touray, Cofrestrydd Prifysgol Gambia: "Mae ein Prifysgol yn ehangu bob blwyddyn o ran niferoedd y myfyrwyr er mwyn diwallu gofynion cynyddol ein gwlad, ac eto nid yw ein cyfarpar cyfrifiadurol yn cynyddu yn unol â’r niferoedd uwch hyn. Bydd y rhodd gan Brifysgol Caerdydd yn ein galluogi i gael ystafelloedd o gyfrifiaduron, a bydd gan ragor o fyfyrwyr fynediad i gyfrifiaduron a'r rhyngrwyd."

Mae’r Bartneriaeth Astudio ym Mhrydain, sydd hefyd yn codi arian hanfodol ar gyfer gwaith ailadeiladu, yn dal i chwilio am roddion o bob math o gyfarpar, gan gynnwys cyfarpar labordy y mae mawr ei angen, taflunyddion a’r cyfrifiaduron sydd eu hangen drwy’r amser.

Dywedodd Jane MacKenzie, Cyfarwyddwraig y Bartneriaeth Astudio ym Mhrydain: "Mae Prifysgol Gambia yn chwarae rhan bwysig yn nyfodol pobl ifanc y wlad, ond ni all y Brifysgol addysgu llawer o gyrsiau mewn labordai am fod diffyg cyfarpar. Hoffem allu rhedeg cyrsiau mewn labordy, ond rhai cael cyfarpar i sefydlu gweithdy addas, a dyna pam rydym yn ehangu’r Apêl."

Yn ogystal â chwilio am gyfarpar, mae Prifysgol Gambia yn chwilio am wirfoddolwyr a rhan-wirfoddolwyr a fyddai’n dymuno addysgu yn Gambia am ychydig wythnosau, neu a fyddai’n barod i gynnig help mentora o bell.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am yr Apêl neu gyfrannu rhodd, cysylltwch â Rhys Evans yn y Swyddfa Ryngwladol yn evansr9@cardiff.ac.uk neu ar 02920 879 610.

Tags