Skip to content
Skip to navigation menu

English

Prifysgol yn helpu i ddathlu cyflawniadau Lefel A

18 Rhagfyr 2008

Mae myfyriwr lleol wedi cael ei anrhydeddu gyda gwobr a noddwyd gan Ysgol y Biowyddorau i gydnabod ei gyflawniadau Lefel A eithriadol.

Cyflwynwyd Gwobr Myfyriwr Gwyddoniaeth Gorau Prifysgol Caerdydd i Nicholas Hopkins mewn seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Nghaerdydd yr wythnos hon. Yn dathlu pen-blwydd y corff dyfarnu arholiadau, CBAC, yn 60 oed, dathlodd y seremoni gyflawniadau myfyrwyr lefel A gorau CBAC yng Nghymru a Lloegr.

Mae Nicholas, cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf yr Eglwys yng Nghymru, yn astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt ar hyn o bryd. Fel rhan o’i wobr, bydd yn ymweld â’r Brifysgol yn y Flwyddyn Newydd i gyfarfod â’r Athro Syr Martin Evans, enillydd Gwobr Nobel 2007 ar gyfer Meddygaeth.

Llywyddwyd y seremoni wobrwyo gan y cyflwynydd Radio 1 ac S4C, Huw Stephens, a chyflwynwyd y gwobrau gan Jane Hutt, y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau.

Noddodd Ysgol y Gymraeg ddau o gategorïau gwobrau pwnc CBAC, Gwobr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd ar gyfer Cymraeg fel iaith gyntaf a Gwobr Ysgol y Gymraeg Prifysgol Caerdydd ar gyfer Cymraeg fel ail iaith. Cyflwynwyd y gwobrau hyn yn ôl eu trefn i Guto Dafydd, cyn ddisgybl Coleg Meirion Dwyfor, a Robynne Davies, cyn ddisgybl Ysgol Uwchradd Llanisien.