Skip to content
Skip to navigation menu

English

Bywyd Prifysgol, yn null Caerdydd

22 Ebrill 2009

Beth sydd wedi achosi’r argyfwng economaidd byd-eang? Sut gallwn ni achub y blaned trwy ddal a storio carbon deuocsid? Sut y mae darn o graig o Fawrth yn teimlo? Dyma rai o’r cwestiynau yn unig yr eir i’r afael â nhw gan filoedd o ddarpar fyfyrwyr sy’n mynychu’r diwrnod agored prifysgol mwyaf yng Nghymru.

Arddangosodd y Brifysgol ei chyfleusterau o’r radd flaenaf a’i hymchwil blaenllaw wrth iddi groesawu mwy na 5,500 o fyfyrwyr, cannoedd o rieni a 150 o athrawon i’w diwrnod agored blynyddol (22 Ebrill 2009). Cyrhaeddodd ymwelwyr yn y brif ddinas o bedwar ban Cymru, y DU ac Ewrop, er mwyn cael y profiad o fywyd prifysgol, yn null Caerdydd.

Rhannwyd ymchwil ddiweddaraf y Brifysgol gyda’r myfyrwyr, gan roi’r cyfle iddyn nhw brofi amgylchedd addysgu dan arweiniad ymchwil Caerdydd drostynt eu hunain. Rhoddodd rhaglen helaeth o ddigwyddiadau ar draws 28 Ysgol academaidd y cyfle i fyfyrwyr archwilio cyfleusterau modern ac adeiladau cain y Brifysgol, yn ogystal â darganfod mwy am fwy na 350 o raglenni gradd israddedig.

Cynhaliwyd teithiau, sgyrsiau ac arddangosiadau trwy’r dydd, a oedd yn caniatáu myfyrwyr i ddarganfod mwy ynglŷn â’r hyn a achosodd yr argyfwng economaidd byd-eang, sut y gallwn ni achub y blaned trwy ddal a storio carbon deuocsid, a sut y mae darn o graig o Fawrth yn teimlo.

Dywedodd yr Athro Jonathan Osmond, Dirprwy Is-ganghellor, Addysg a Myfyrwyr: "Mae rhaglen ein Diwrnod Agored wedi’i chynllunio i roi blas gwirioneddol o fywyd i fyfyrwyr sy’n ystyried addysg uwch yn un o’r prifysgolion mwyaf poblogaidd ym Mhrydain. Mae ymwelwyr wedi gweld sut y mae astudio mewn prifysgol gyda phroffil ymchwilio cryf yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr mewn cymaint o ffyrdd, gan gynnwys dod â nhw i gysylltiad â’r datblygiadau diweddaraf yn eu meysydd a rhyngweithio â staff academaidd sy’n weithredol ar flaen y gad yn eu disgyblaethau."

Roedd Undeb y Myfyrwyr, un o’r mwyaf llwyddiannus yn y DU, hefyd ar agor trwy’r dydd, gyda’r myfyrwyr presennol wrth law i ateb cwestiynau a rhannu profiadau personol. Cynhaliodd staff o Ganolfan Dysgu Gydol Oes Caerdydd siop gyngor bwrpasol ar gyfer myfyrwyr aeddfed â diddordeb mewn dychwelyd i addysg.