Skip to content
Skip to navigation menu

English

Athrawon y Brifysgol yn dod yn Gymrodorion y Gymdeithas Fioleg

10 Ebrill 2013

Prof Derek Jones_webYr Athro Derek Jones

Mae dau Athro o Brifysgol Caerdydd wedi cael eu hethol yn Gymrodorion y Gymdeithas Fioleg. Derbyniodd yr Athro Derek Jones a’r Athro Tim Wess y gwahoddiad mawreddog hwn am eu cyfraniad pwysig at ddatblygu’r gwyddorau biolegol.

Wrth siarad am ei anrhydedd newydd, dywedodd yr Athro Jones, Cyfarwyddwr MRI yng Nghanolfan Delweddu Ymchwil yr Ymennydd Prifysgol Caerdydd (CUBRIC):

"Rwyf yn falch iawn o dderbyn yr anrhydedd hon, nid yn unig o’m rhan i’n bersonol, ond hefyd ar ran fy nhîm a’m cydweithwyr yn CUBRIC. Fe allai ymddangos ychydig yn rhyfedd i ffisegwr sy’n gweithio mewn adran seicoleg gael ei wneud yn Gymrawd cymdeithas fiolegol, ond rwyf yn credu bod hyn yn adlewyrchu’r ffaith fod y dulliau y mae fy nhîm wedi bod yn eu datblygu yn CUBRIC yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn gofyn cwestiynau biolegol go iawn yn yr ymennydd dynol byw, a hynny mewn ffordd anymwthiol nad oedd yn bosibl cyn hyn."

Professor Tim Wess

Ychwanegodd yr Athro Wess o Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Caerdydd:

"Rwyf yn falch iawn o gael fy ethol yn Gymrawd y Gymdeithas Fioleg. Er bod fy ymchwil wedi bod yn rhyngddisgyblaethol ei natur, y brif thema oedd ceisio cael gwell dealltwriaeth o berthynas strwythurol biopolymerau."

Etholwyd yr Athro Jones yn Gymrawd y Gymdeithas Fioleg i gydnabod ei waith ym maes datblygu dulliau newydd ar gyfer astudio bioleg y gwynnin yn yr ymennydd dynol byw. Gan gyfuno amrywiaeth o dechnegau niwroddelweddu, niwrowyddoniaeth wybyddol a chyfrifiannol, mae gwaith yr Athro Jones yn ceisio canfod sut mae gwahaniaethau yn anatomi a microstrwythur gwynnin yr ymennydd yn esbonio gwahaniaethau unigol mewn ymddygiad, gwybyddiaeth a microstrwythur.

Mae gwaith yr Athro Wess wedi canolbwyntio ar brif biopolymerau organebau byw fel colagen, DNA, ceratin, citin a seliwlos. Mae natur ryngddisgyblaethol ei waith wedi ei alluogi i ymgymryd ag ystod eang o brosiectau o newidiadau moleciwlaidd mewn esgyrn archaeolegol i rôl proteinau elastig mewn ffocysu’r llygad.

Dolenni defnyddiol


CUBRIC
Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg Caerdydd
Y Gymdeithas Fioleg