Skip to content
Skip to navigation menu

English

Ysgoloriaethau Prifysgol yn helpu i ailadeiladu prifysgolion Indonesia

24 Ebrill 2009

(left to right) Muhammad Basyir, Cut Famelia, Mahfud, Diana Sari Unie Nesia(left to right) Muhammad Basyir, Cut Famelia, Mahfud, Diana Sari Unie Nesia

Mae cynllun ysgoloriaethau Prifysgol unigryw wedi rhoi cyfle i bedwar academydd o Indonesia gryfhau sgiliau ymchwil ac addysgu angenrheidiol, cyn dychwelyd adref i helpu ailadeiladu cymunedau wedi’u difrodi gan y Tswnami yn 2004.

Mae Caerdydd yn cymryd rhan yng nghynllun ysgoloriaethau Prifysgolion Prydain, a sefydlwyd i gynnig cefnogaeth yn dilyn trychineb i ddau sefydliad addysg uwch yn Aceh, Indonesia.

Bellach, diolch i’r cynllun hwn, mae Mahfud sy’n 28 mlwydd oed, Diana Sari Unie Nesia sy’n 24 mlwydd oed, Muhammad Basyir sy’n 33 mlwydd oed a Cut Famelia sy’n 25 mlwydd oed, gyda’i gilydd yn byw’r freuddwyd o astudio yn un o brifysgolion blaenllaw’r DU, wrth helpu i adfer cryfderau academaidd ar draws system addysg uwch Aceh.

Ar ddiwedd y flwyddyn academaidd hon, bydd y pedwar academydd iau yn dychwelyd i’w sefydliad cartref - Universitas Syiah Kuala ym Manda Aceh - gyda sgiliau addysgu, dysgu ac ymchwilio gwerthfawr. Byddant yn dechrau’r broses o bontio’r bwlch a gafodd ei adael gan gydweithwyr a fu farw yn y Tswnami ar 26 Rhagfyr 2004. Collodd y Brifysgol bron un o bob deg o’i staff a myfyrwyr, a dioddefodd ddifrod mawr i’w isadeiledd, ac mae angen ailadeiladu llawer ohono o hyd.

Mae Caerdydd yn un o 13 o brifysgolion Grŵp Russell yn y cynllun Prifysgolion Prydain. Ymrwymodd y prifysgolion i ddarparu pedair ysgoloriaeth Gradd Meistr wedi’u cyllido’n llawn, gan dalu costau ffioedd a chostau byw am flwyddyn gyfan ar gyfer staff addysgu ifanc o Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry ac Universitas Syiah Kuala ym Manda Aceh.

Esboniodd myfyriwr yr Ysgol Gyfrifiadureg, Cut Famelia, sut y mae bod yn fyfyriwr yng Nghaerdydd yn anrhydedd mawr iddi. "Addysg yw un o brif bryderon ein pobl o ran ailddatblygu ein gwlad. Mae Prifysgol Caerdydd yn addysgiadol iawn. Mae’n debyg i ateb cwestiynau cyn iddynt gael eu holi, a’r wybodaeth a’r sgiliau rydym ni oll wedi ennill fan hyn fydd yn ein galluogi ni i gyfrannu at ailadeiladu "Aceh newydd, gwell" yn y dyfodol."

Dywedodd Diana, sy’n astudio yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol "Roeddwn i wastad wedi breuddwydio am astudio yn y DU, felly, pan ddaeth y freuddwyd yn wir trwy’r ysgoloriaeth hon, roeddwn i’n falch. Rydw i’n gobeithio dychwelyd adref i ddatblygu canolfan wyddoniaeth yn fy nhref cartref i hyrwyddo dealltwriaeth well o wyddoniaeth i’r cyhoedd."

Dywedodd Muhammad, sy’n astudio yn Ysgol Fusnes Caerdydd, ac yn gobeithio dychwelyd adref i gryfhau ansawdd addysg cyrsiau economeg a marchnata: "Mae gen i ddyletswydd i gynorthwyo fy uwch-ddarlithydd i gyflwyno modiwlau economeg i’r myfyrwyr yn Ysgol Economeg Syiah Kuala. Credaf y gallwn drosglwyddo’r sgiliau a enillais yn Ysgol Fusnes Caerdydd trwy fy sefydliad."

As well as the educational benefits the students have also experienced a welcoming culture in Cardiff. Mahfud who is studying at Cardiff Law School and will be using his experience not only to teach but also to help establish a better legal aid system to the UK, said: Cardiff’s multi-ethnic society has made me feel I am not like a foreigner but like a resident of Cardiff - I have been made to feel like in my home country. It will be an unforgettable place for me."

University Vice-Chancellor Dr David Grant, said: "It has been a privilege to be in a position to offer these students the opportunity to access urgently needed training opportunities for junior staff in Aceh. This scholarship will make a real difference to them, their University and their community."

The British Council in Indonesia provided free English language tuition for the scholars to bring them up to the English language standards required by UK institutions. Participating universities in the consortium are Birmingham, Bristol, Cambridge, Cardiff, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Sheffield, Southampton and York.

Tags