Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Brifysgol ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Gynau Gwyrdd

14 Ebrill 2010

Seedling in hands

Mae dwy fenter gynaliadwyedd a ddatblygwyd yn y Brifysgol ar restr fer y Gwobrau Gynau Gwyrdd ar gyfer y DG gyfan.

Amcan y Gwobrau blynyddol yw cydnabod prosiectau eithriadol gan brifysgolion a’u cydweithwyr ledled y DG i hybu cynaliadwyedd. Mae prosiect ymchwil gan y Brifysgol i ddatblygu model busnes mwy cynaliadwy ar gyfer y diwydiant cerbydau modur a menter fwy cydweithredol dan arweiniad myfyrwyr wedi cyrraedd y rownd derfynol.

Ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Ymchwil Gŵn Werdd am Ddylanwad mae’r cysyniad o Fân-werthu Micro-ffatri, sef un o’r prosiectau blaenllaw yng Nghanolfan Cysylltiadau Busnes, Atebolrwydd, Cynaliadwyedd a Chymdeithas (BRASS) y Brifysgol.

Wedi’i ddatblygu gan Dr Paul Nieuwenhuis a Dr Peter Wells, mae’r syniad newydd hwn yn seiliedig ar dybio y gallai modelau gwneud ceir yn y dyfodol ymwneud â rhwydwaith datganoledig o gyd-osodwyr/mân-werthwyr ceir lleol, neu Ficro-ffatrioedd. Byddai’r ffatrïoedd hyn yn cydosod cerbydau yn unol â chwaeth ac amodau lleol trwy ddefnyddio technolegau cynaliadwy a strategaeth o greu cynnyrch â gwerth neilltuol er mwyn osgoi gorgynhyrchu.

Yn y categori Mentrau ac Ymgyrchoedd Gŵn Gwyrdd i Fyfyrwyr, mae Your Uni Fruit and Veg Co-op y Brifysgol. Wedi’i threfnu gan grwpiau Myfyrwyr mewn Menter Rydd (SIFE) yng Ngaherdydd a gwirfoddolwyr Pobl a Phlaned, nod y fenter gydweithredol yw cyflenwi ffrwythau, llysiau a chynhwysion salad am bris rhesymol i fyfyrwyr. Wrth gyflenwi’r un gwasanaeth i’r gymuned yng Nglanyrafon, Caerdydd, mae gwirfoddolwyr yn gobeithio cynhyrchu incwm cynaliadwy i Fenter Fwyd Gydweithredol Gymunedol Glanyrafon.

Erbyn hyn mae’r Gwobrau yn eu chweched flwyddyn. Cânt eu gweinyddu gan Gymdeithas Amgylcheddol y Prifysgolion a’r Colegau (EAUC), sef hyrwyddwr y sector ar gyfer yr amgylchedd a chynaliadwyedd sy’n cael ei rheoli gan grŵp llywio sy’n cynnwys cynrychiolwyr o sawl asiantaeth sy’n cynnig cymorth i'r sector.

Cyhoeddir enwau’r enillwyr mewn gwledd gala yn y Swan yn theatr ‘Shakespeare’s Globe’ yn Llundain ym mis Mehefin.