Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Brifysgol yn cryfhau ei chysylltiadau â Tsieina

16 Rhagfyr 2010

Confucius Institute visit(o’r chwith i’r dde) Madame Xu Lin, yr Athro Fu Siyi a’r Athro Hywel Thomas.

Chwaraeodd dirprwyaeth o Gaerdydd ran amlwg ym 5ed Gynhadledd flynyddol Sefydliad Conffiwsiws pan gynhaliwyd hi yn Beijing yn ddiweddar.

Yn y digwyddiad pwysig hwnnw i Sefydliadau Conffiwsiws o bedwar ban y byd, bu’r Athro Hywel Thomas, y Dirprwy Is-Ganghellor Ymgysylltu a Rhyngwladol, yn siarad mewn sesiwn ar bartneriaethau addysgol y tu mewn a’r tu allan i’r Brifysgol.

Cyfarfu’r Athro Thomas, ynghyd â chyd-gyfarwyddwyr Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd, Dr Richard Evans a’r Athro Fu Siyi, â’r Athro Zhu Chongshi, Llywydd Prifysgol Xiamen, partner y brifysgol yn Sefydliad Conffiwsiws Caerdydd. Yng Nghinio’r Gynhadledd, cyfarfu’r Athro Thomas a’r Athro Fu hefyd â Madame Xu Lin, Cyfarwyddwraig Gyffredinol HANBAN, Pencadlys Sefydliadau Conffiwsiws ledled y byd.

Yn ogystal, fe arweiniodd Dr Evans sesiwn ar gydweithio rhwng Cyfarwyddwyr y Sefydliadau, a chyflwynodd ganfyddiadau’r sesiwn hwnnw i sesiwn llawn olaf y Gynhadledd.

Yr oedd Dr Evans a’r Athro Fu wedi bod yn y gweithdy a gynhaliwyd cyn y Gynhadledd i’r holl Sefydliadau Conffiwsiws sy’n gysylltiedig â Phrifysgol Xiamen. Ynddo, fe sonion nhw am y cynnydd sydd wedi’i wneud yng Nghaerdydd dros y flwyddyn ddiwethaf a chyflwyno newyddion am y rhwydwaith Ewropeaidd o Sefydliadau Conffiwsiws Xiamen. Caerdydd sydd wedi sefydlu – ac sy’n arwain – y rhwydwaith hwnnw, a bydd y rhwydwaith yn cyfarfod am y tro cyntaf ym mis Chwefror 2011 yn Malta.

Ar ôl y Gynhadledd, ymwelodd Dr Evans a’r Athro Fu â Phrifysgol Chongqing, prifysgol y mae’r Brifysgol hon eisoes wedi magu cysylltiadau cryf â hi, yn enwedig ym meysydd Pensaernïaeth ac Ymchwil Carbon-Isel. Yno, cyfarfu’r ddau â chydweithwyr o’r Coleg Addysg Ryngwladol, gan gynnwys y Dirprwy Ddeon, yr Athro Jiang Yan, a’r Athro Li Jing, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr y Sefydliad Conffiwsiws yn Pisa yn yr Eidal.

Tags