Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Brifysgol i gyflwyno gradd Meistr Addysgu newydd Cymru

24 Ebrill 2012

University to deliver Wales’ new Teaching Masters  - WEB

Mae Caerdydd yn un o bedair prifysgol a fu’n llwyddiannus mewn cais i achredu, cyflwyno a dyfarnu gradd newydd Meistr mewn Arfer Addysgu Cymru, a fydd yn helpu i godi safonau addysgu ledled Cymru.

Bydd Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol yn gweithio mewn partneriaeth gyda Phrifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth a’r Sefydliad Addysg i ddarparu’r cymhwyster tair blynedd rhan- amser sy’n seiliedig ar arfer ar gyfer athrawon newydd gymhwyso.

O fis Medi 2012 bydd gan athrawon newydd gymhwyso y cyfle i ddilyn y rhaglen gradd meistr hon, ochr yn ochr â’u Cwrs Sefydlu a’u Cwrs Datblygiad Proffesiynol Cynnar. Wedi’i hanelu at godi safonau perfformiad, bydd y radd Meistr mewn Arfer Addysgu yn cefnogi datblygiad athrawon medrus iawn a all gyflwyno addysgu a dysgu effeithiol yn yr ystafell ddosbarth.

Dywedodd yr Athro Amanda Coffey, Dirprwy Gyfarwyddwr, Dysgu ac Addysgu yn yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, a arweiniodd y tîm bidio llwyddiannus: "Mae hwn yn ddatblygiad arwyddocaol ar gyfer yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol, a bydd yn ychwanegu at ein proffil presennol o ddarpariaeth o ran graddau meistr a’n rhaglenni proffesiynol. Rydym wrth ein bodd yn ennill y contract i gyflwyno’r cymhwyster blaenllaw newydd hwn, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru a’n cydweithwyr ym Mhrifysgolion Bangor ac Aberystwyth, a’r Sefydliad Addysg ym Mhrifysgol Llundain".

Bydd elfennau allweddol y rhaglen gradd Meistr yn canolbwyntio ar lythrennedd, rhifedd a lleihau effaith tlodi ar gyrhaeddiad – tair blaenoriaeth y Gweinidog Addysg, Leighton Andrews.

Dywedodd y Gweinidog: "Hoffwn longyfarch yr holl sefydliadau dan sylw ar eu cynnig ar y cyd a bellach rwyf yn edrych ymlaen at weld sut y byddant yn cyflwyno’r rhaglen gradd Meistr newydd hon.

"Fel y dywedais o’r blaen, mae angen i ni godi safonau perfformiad drwyddi draw yng Nghymru fel y gall ein dysgwyr wireddu eu potensial. Rhan hanfodol o hyn yw sicrhau bod gennym athrawon medrus iawn sy’n gallu cyflwyno addysgu a dysgu effeithiol yn yr ystafell ddosbarth . Bydd y radd Meistr newydd mewn Arfer Addysgu yn ein helpu i gyflawni hynny."

Dywedodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant, said: "Mae hwn yn gymhwyster arwyddocaol ar gyfer y Brifysgol ac mae’n destament i safle’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol ar gyfer darpariaeth dysgu ac addysgu. Rydym yn edrych ymlaen at chwarae rôl allweddol o ran arwain a chyflwyno’r cymhwyster proffesiynol newydd hwn."

Dolenni perthynol:

Yr Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol