Skip to content
Skip to navigation menu

English

Y Brifysgol i chwarae rôl amlwg wrth ddatgloi pŵer hydrogen

02 Rhagfyr 2008

Ar hyn o bryd, Caerdydd yw’r unig Brifysgol yng Nghymru sy’n chwarae rhan mewn menter fawr newydd yn y DU sy’n gweithio tuag at gynhyrchu ynni hydrogen cynaliadwy, glân, isel ei gost.

Mae’r Athro Neil McKeown, Cymrawd Ymchwil Proffeswrol yn yr Ysgol Gemeg, yn ymuno â gwyddonwyr o 12 o brifysgolion eraill ar draws yr Alban a Lloegr i greu’r consortiwm Cyflwyno Hydrogen Cynaliadwy (H-Delivery).

Yn ddiweddar, dyfarnwyd grant cychwynnol o £5M i’r grŵp o dan y fenter SUPERGEN a grëwyd gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol er mwyn annog datblygiad cynhyrchiant a chyflenwad pŵer cynaliadwy. Mae 12 o bartneriaid diwydiannol hefyd wedi ymuno â’r consortiwm a disgwylir i fwy ddilyn wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.

Credir bod gan ynni hydrogen rôl arwyddocaol i’w chwarae wrth fynd i’r afael â heriau dwbl newid yn yr hinsawdd a sicrwydd ynni. Bydd y consortiwm yn ymgymryd ag ymchwil rhyngddisgyblaethol i’r dulliau datblygedig ar gyfer cynhyrchu hydrogen, troi hydrogen yn danwydd diwydiannol arall, a mesurau polisi er hyrwyddo’r newid i economi hydrogen carbon isel, cynaliadwy.

Dyfarnwyd gwobr Medal a Gwobr Beilby eleni i’r Athro McKeown, sy’n academydd blaenllaw ym maes ymchwil hydrogen, gan y Gymdeithas Gemeg Frenhinol am ddarganfod polymerau organig mandyllog sy’n caniatáu i foleciwlau hydrogen gael eu storio’n ddiogel i’w defnyddio fel tanwydd rhydd rhag carbon mewn cerbydau.

Meddai’r Athro McKeown: "Dyma faes cyffrous i fod yn gweithio ynddo ar hyn o bryd gan fod angen gwelliannau difrifol ar y DU o ran cynhyrchu a chyflenwi ynni cynaliadwy. Byddai datblygiad technolegau newydd sy’n gallu cynhyrchu ynni hydrogen glân yn cyfrannu’n helaeth at fodloni’r anghenion hynny".

Tags