Skip to content
Skip to navigation menu

English

Urban Birds

10 Mai 2013

arlene sierra_webDr. Arlene Sierra

Mae prosiect cyfansoddiadol newydd o’r enw ‘Urban Birds’ gan Dr Arlene Sierra o’r Ysgol Gerdd wedi cael cymorth ariannol sylweddol yn rhan o Fenter Cerddoriaeth Newydd Ddwyflynyddol Sefydliad PRS. Mae ei phrosiect ar gyfer tri phiano, offerynnau electronig a samplau o adar yn canu.

Mae Gŵyl Gerddoriaeth Electronig Ryngweithiol INTER/actions wedi cael £20,000 i gomisiynu a chynhyrchu’r gwaith newydd a fydd yn cynnwys y perfformwyr allweddell rhyngwladol Sarah Nicolls (Llundain), Xenia Pestova (Bangor) a Kathleen Supove (Efrog Newydd) sy’n feistri ar eu crefft.

Cyflwynir holl gomisiynau’r Fenter Cerddoriaeth Newydd Ddwyflynyddol mewn dau ddigwyddiad penwythnos yn Llundain a Glasgow yn 2014, i gyd-daro â Gemau’r Gymanwlad. Bydd y rhain yn cael eu darlledu ar BBC Radio 3 ac ar gael i’w lawrlwytho’n ddigidol gan NMC Records.

Meddai Dr Sierra, Uwch-ddarlithydd yn yr Ysgol Gerdd: "Mae Urban Birds yn ddarn sy’n cyfosod ffynonellau naturiol ac electronig mewn byd o seiniau pianistig estynedig sy’n arddangosdoniau tri pherfformiwr penigamp. Bydd y gwaith yn ymgysylltu’n gerddorol ag un o brif fyfyrdodau ein hoes: ein perthynas â’r byd naturiol."

Mae Dr Sierra hefyd wedi cyfansoddi cerddoriaeth yn ddiweddar ar gyfer opera siambr newydd a dramatig o’r enw Cuatro Corridos. Dyma oedd canolbwynt Cyfnod Preswyl a Gweithdy gan Artist yng Ngŵyl Yellow Barn, Vermont ym mis Mawrth 2013. Bydd Cuatro Corridos, sy’n ymdrin â masnachu mewn pobl ac sy’n seiliedig ar ddigwyddiadau go iawn, yn cael ei berfformio am y tro cyntaf yn San Diego ym mis Mai.

Bydd Arlene Sierra Cyf.2, sef yr ail mewn cyfres o gryno ddisgiau aml-gyfrol gan Bridge Records, yn cael ei ryddhau eleni a bydd yn cynnwys perfformiadau gan Gerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC.

Dolenni cysylltiedig

Yr Ysgol Gerdd

www.arlenesierra.com
www.prsformusicfoundation.com