Skip to content
Skip to navigation menu

English

Eisteddfod yr Urdd 2009

23 Mai 2009

Urdd Eisteddfod logo

Rhwng 25 a 30 Mai, bydd ymwelwyr â stondin y brifysgol yn Eisteddfod yr Urdd yn gallu edrych ar hynt a helynt rhai o gymeriadau mwyaf diddorol Cymru, a hynny wedi’i ysbrydoli gan waith nifer o ysgolion academaidd a thimau ymchwil y Brifysgol.

Eisteddfod yr Urdd, a gynhelir ym Mae Caerdydd, yw gŵyl ieuenctid fwyaf Cymru, ac mae’n denu tua 100,000 o ymwelwyr a 15,000 o gystadleuwyr.

Bydd ymwelwyr â’r stondin (101/102) yn gallu dysgu am hanes a chwedlau, llunio eu cerddi magnetig eu hunain a lliwio a thorri eu posau jig-so eu hunain. Bydd gweithgareddau lliwio a chrefft a gemau magnetig rhyngweithiol i blant o bob oed.

Gan arddangos arbenigedd digyffelyb Ysgol y Gymraeg mewn llenyddiaeth a diwylliant canoloesol Cymru, bydd cyfle i ddysgu am Blodeuwedd, y Forwyn Flodau ryfedd o’r Mabinogi. Bydd ymwelwyr hefyd yn dysgu am hanes Flavius Rufus, Canwriad Rhufeinig hanesyddol y daethpwyd o hyd i’w enw mewn cloddfa archeolegol gan yr Ysgol Hanes ac Archaeoleg.

Flavius Rufus inscription

Dywedodd Hywel Thomas, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol dros Ymgysylltu: "Mae Eisteddfod yr Urdd yn gyfle gwych i bobl ifanc ddathlu iaith a diwylliant Cymru drwy berfformio a chystadlu.

"Eleni rydym yn adlewyrchu rhywfaint o ymchwil mwyaf cyffrous y Brifysgol yn y dyniaethau a gwaith a arweinir gan y gymuned. Rydym y gobeithio y bydd yn ysbrydoli’r rhai y byddwn yn cwrdd â nhw ac yn annog eu brwdfrydedd i ddysgu yn y dyfodol."

Rhwng 1 a 8 Awst bydd y Brifysgol hefyd yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Bala, yn cynnal llu o weithgareddau i bobl, ifanc a hen, ddysgu am waith pwysicaf a mwyaf cyffrous y mae’r ysgolion academaidd a’r canolfannau ymchwil yn ei wneud.

Tags