Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cystadleuaeth y Prifysgolion 2010

26 Ebrill 2010

Varsity logo

Bydd cannoedd o fyfyrwyr chwaraeon talentog yn cynrychioli’r Brifysgol mewn diwrnod o gystadlaethau heriol fydd yn profi eu sgiliau a’u ffitrwydd i’r eithaf.

Ar ddydd Mercher 28 Ebrill 2010 bydd myfyrwyr o glybiau chwaraeon Caerdydd yn herio’u cyfoedion o Brifysgol Abertawe yng Nghystadleuaeth Flynyddol y Prifysgolion pan fydd timau’n cystadlu am Gwpan y Prifysgolion a Tharian y Prifysgolion.

Cynhelir digwyddiadau eleni yn Abertawe a bydd myfyrwyr Caerdydd yn amddiffyn eu teitl ar ôl iddynt ennill Cyfres y Prifysgolion y llynedd. Byddant yn brwydro i ennill y Cwpan mewn 17 o chwaraeon gwahanol, gan gynnwys pêl-fasged, pêl-droed Americanaidd, lacrós, golff a badminton.

Dywedodd Olly Birrell, Llywydd yr Undeb Athletau: "Eleni bydd y bedwaredd Cystadleuaeth y Prifysgolion ar ddeg, ac mae hi bellach yn un o’r digwyddiadau chwaraeon mwyaf yng nghalendr y myfyrwyr, ac wedi datblygu ymhell tu hwnt i’w gwreiddiau gwreiddiol. Mae wedi datblygu i fod yn brofiad chwaraeon cyflawn ac mae yna awyrgylch anhygoel ynghlwm â’r digwyddiad, ac ystod eang o chwaraeon ac adloniant yn ystod y dydd.

"Fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr, ac yn bwysicach fyth fel myfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy’n falch iawn o ddatgan mai ni yw deiliaid Cwpan a Tharian y Prifysgolion. Rydym ni wedi ennill y Cwpan ddwy flynedd yn olynol, camp nad yw erioed wedi’i chyflawni o’r blaen, a champ rwy’n hyderus y byddwn yn ailadrodd eleni."

Uchafbwynt y diwrnod yw gêm Rygbi Prifysgolion Cymru, lle bydd timau rygbi Caerdydd ac Abertawe yn brwydro i ennill Tarian y Prifysgolion. Mae tîm Caerdydd yn gobeithio ailadrodd llwyddiant y ddwy flynedd diwethaf ac ennill y tlws am y drydedd flwyddyn yn olynol.

Dywedodd Martyn Fowler, Pennaeth Rygbi Prifysgol Caerdydd: "Mae’r tîm wedi bod yn hyfforddi’n galed ac maent wedi cael hwb gyda’i lwyddiant yng nghystadleuaeth plât SWALEC.

"Mae’r gêm hon yn gyfle i chwaraewyr rygbi talentog ddangos eu doniau ac mae nifer ohonynt yn mynd ymlaen i gael gyrfaoedd proffesiynol yn y maes."

Cynhelir y gêm yn Stadiwm Liberty, ac mae disgwyl iddi ddenu dros 10,000 o bobl. Bydd y gêm yn gyfle i godi arian i Gronfa Elusennol Rygbi Cymru - elusen sy’n helpu a chefnogi chwaraewyr rygbi o Gymru sydd wedi dioddef anafiadau difrifol a’u teuluoedd.

Bydd y gêm yn dechrau am 7.30pm ac mae’n bosibl prynu tocynnau o Undeb y Myfyrwyr. Bydd timau dawnsio o Brifysgolion Caerdydd ac Abertawe yn diddanu’r dorf yn ystod hanner amser.

Tags