Skip to content
Skip to navigation menu

English

Gêm y Prifysgolion 2011

09 Rhagfyr 2010

Varsity 2011Cynhelir gêm 15fed pen-blwydd pan ddaw timau rygbi Prifysgolion Caerdydd ac Abertawe benben ar Stadiwm y Mileniwm, Ddydd Mercher 30 Mawrth, 2011.

Mae’r gêm rhwng Prifysgolion mwyaf Cymru yn uchafbwynt eu rhaglen o gemau rhyngbrifysgol ac fe’i cynhelir am y tro cyntaf yn Stadiwm y Mileniwm.

Y gêm hon, rhwng y ddwy brifysgol, yw’r dyddiad pwysicaf i fyfyrwyr a chefnogwyr rygbi a chyda’r tocynnau yn £10 yr un, mae’r trefnwyr yn hyderus y bydd y gêm ar 30 Mawrth yn achlysur i’w gofio.

Dywedodd Jason Lewis, Rheolwr Datblygu Cenedlaethol, Undeb Rygbi Cymru, "Gellir dadlau bod ein prifysgolion ymhlith y clybiau rygbi mwyaf yng Nghymru o ran nifer y timau sy’n chwarae bob wythnos, p’un ai ydynt yn cynrychioli’r brifysgol neu dimau rhyng-gymdeithasau.

"Fel Undeb, rydym am gyrraedd colegau a phrifysgolion a dod o hyd i ffyrdd o gefnogi rygbi a chwaraeir ar y lefel hon, gan mai dyma chwaraewyr a hyfforddwyr ein clybiau a’n swyddogion gemau ar gyfer y dyfodol. Nid ydym am eu colli ac mae’n bwysig y’u croesewir i’n clybiau ar ôl iddynt adael y Brifysgol.

"Mae cyfle hefyd i chwaraewyr sy’n datblygu’n hwyr i gymryd rhan yn y gêm broffesiynol drwy brifysgolion a rygbi coleg ac mae rhan hanfodol gennym ni ei chwarae i wireddu’r potensial hwnnw. "

Yn 2010, gwyliodd 11,000 o bobl Abertawe yn trechu Caerdydd 16 pwynt i 12 pwynt yn Stadiwm Liberty, Abertawe. Mae Jamie Roberts, myfyriwr meddygol Caerdydd, chwaraewr rhyngwladol Cymru a’r Llewod, yn gobeithio y bydd gan dîm Caerdydd ryw hud a lledrith ar gyfer y gêm yn Stadiwm y Mileniwm.

Jamie Roberts and Alun Wyn JonesMyfyriwr Prifysgol Caerdydd, Jamie Roberts ac Alun Wyn Jones a raddiodd o Brifysgol Abertawe, y ddau yn chwaraewyr rhyngwladol dros Gymru, â’r cwpan

"’Does dim byd yn well na chwarae rygbi gyda’ch ffrindiau a dyna beth sydd gystal am rygbi’r Brifysgol. Rydw i’n fachgen Caerdydd i’r carn ac felly bydda i’n cefnogi tîm y brifddinas ar 30 Mawrth," meddai Jamie.

Mae Alun Wyn Jones, cyn-fyfyriwr y gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe a bellach yn chwaraewr ail reng y Gweilch a Chymru hefyd yn edrych ymlaen yn eiddgar i gêm ysblennydd rhwng y ddau dîm gorau o blith prifysgolion Cymru.

"Mae gemau rhwng prifysgolion yn achlysuron mawr ac yn denu cefnogaeth ardderchog gan fyfyrwyr a chyn-fyfyrwyr y Prifysgolion ac mae’n newyddion gwych bod y gêm yn cael ei chwarae ar y maes sy’n gartref i rygbi rhyngwladol yng Nghymru," meddai Alun.

"Mae llwyddiant Abertawe hyd yn hyn yn dangos yr angerdd a’r paratoi ar gyfer bob gêm rhwng y ddwy Brifysgol ac rwy’n hyderus y bydd Abertawe yn gyrru’n ôl lawr yr M4 a’r cwpan yn eu meddiant."

I gychwyn, cynhaliwyd y gemau bob yn ail naill ai ar Barc yr Arfau, Caerdydd neu faes Sain Helen, cartref Clwb Rygbi Abertawe. Yn 2003 a hyd at 2007, chwaraewyd y gêm ar faes niwtral, sef Cae’r Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr.

Ar gyfer gêm y flwyddyn nesaf yn Stadiwm y Mileniwm, mae tocynnau ar gael gan Ticketmaster ar-lein: ticketmaster.co.uk neu dros y ffôn: 08442 777888.

Gall myfyrwyr Caerdydd fynd i welshvarsity.com, cardiffboxoffice.com neu alw i mewn i Swyddfa Docynnau Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Dolenni perthnasol

Gêm y Prifysgolion 2011 – www.welshvarsity.com

Tags