Skip to content
Skip to navigation menu

English

Tocynnau gêm y prifysgolion

23 Chwefror 2011

Varsity

Bydd tocynnau ar gyfer y gêm rygbi rhwng prifysgolion Caerdydd ac Abertawe 2011 yn Stadiwm y Mileniwm ar werth yn Undeb y Myfyrwyr ar 1 Mawrth.


Yn ogystal â phrynu tocynnau, bydd staff a myfyrwyr sydd eisoes â thaleb briodol yn gallu ei chyfnewid am docyn swyddogol i'r gêm. Hefyd, bydd nwyddau arbennig ar werth

Bydd y gêm, yng nghartref rygbi Cymru ar 30 Mawrth, yn uchafbwynt i ddiwrnod o chwaraeon ar eu gorau. Bydd myfyrwyr o’r ddwy brifysgol yn cystadlu mewn ugain o gampau gwahanol gan gynnwys pêl-droed Americanaidd, rhwyfo a phêl-fasged ar gyfer Tarian y Prifysgolion. Am 7.00pm, bydd y gêm rygbi yn dechrau, a bydd y tîm buddugol yn ennill Cwpan y Prifysgolion.

Dywedodd Jack Perkins, Llywydd Athletau Undeb y Myfyrwyr: " Mae angen eich cefnogaeth ar yr holl dimau. Bydd y cystadlaethau yn ystod y dydd yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Chwaraeon Cymru, yng nghanol y ddinas, ac wedyn bydd y gêm rygbi’n cael ei chwarae yn Stadiwm y Mileniwm. Mae’n addo bod yn ddiwrnod bythgofiadwy."

Dyma’r digwyddiad mwyaf yng nghalendr chwaraeon y myfyrwyr, a 2011 yw pymthegfed flwyddyn y gystadleuaeth.

Dolenni perthynol

 

Tags