Skip to content
Skip to navigation menu

English

Yr Is-ganghellor yn cael ei enwi’n aelod o Fwrdd y Dinas-ranbarth

20 Tachwedd 2013

VC new web

Bydd yr Is-ganghellor, yr Athro Colin Riordan, yn cyflawni swyddogaeth hollbwysig ar Fwrdd newydd a sefydlwyd i sbarduno cystadleugarwch economaidd yn Ne-ddwyrain Cymru.

Mae Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cyhoeddi aelodaeth Bwrdd Dinas-ranbarth newydd De-ddwyrain Cymru, gan enwi’r Athro Riordan yn Is-gadeirydd.

Cadeirir y Bwrdd gan Roger Lewis, Prif Weithredwr Grŵp Undeb Rygbi Cymru, a bydd yr Athro Riordan yn cynorthwyo Roger ochr yn ochr ag Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Gyllid a Datblygu Economaidd, y Cynghorydd Russell Goodway, a fydd hefyd yn Is-gadeirydd y Bwrdd. Daw aelodau eraill y Bwrdd o haenau uchaf Llywodraeth Leol, y sector preifat ac addysg uwch.

Cyhoeddi aelodaeth y Bwrdd yw’r cam diweddaraf yn y broses o ddatblygu a chyflwyno Dinas-ranbarthau yng Nghymru. Bydd Bwrdd Dinas-ranbarth De-ddwyrain Cymru yn cyflawni swyddogaeth hollbwysig wrth ddarparu arweinyddiaeth, gweledigaeth a chyfeiriad strategol ar gyfer y Dinas-ranbarth.

Dywedodd yr Athro Colin Riordan: "Mae hyn yn rhoi’r cyfle i ni greu cyfrwng penodol i arwain adfywio economaidd mewn rhanbarth sydd ar ei hôl hi o gymharu â’r rhanbarthau mwy economaidd lwyddiannus yn yr Undeb Ewropeaidd. I’r perwyl hwn, mae’r Gweinidog wedi gofyn i mi arwain taith canfod ffeithiau i Stuttgart, gefeilldref Caerdydd, sydd bellach yn un o’r dinas-ranbarthau mwyaf llwyddiannus yn Ewrop. Er na allwn efelychu’r hyn a wnaed yn Stuttgart, oherwydd bod gan bob dinas-ranbarth ei gymeriad unigryw ei hun, fe allwn ac fe ddylwn geisio dysgu o’i brofiad."

Dywedodd Roger Lewis: "Mae hwn yn gyfle cyffrous i bontio’r ffiniau traddodiadol rhwng y sector preifat a’r sector cyhoeddus, gan ein galluogi ni i gyd i weithio gyda’n gilydd i gyflawni dyheadau a rennir ar gyfer ffyniant, lles a thwf De-ddwyrain Cymru ac, yn wir, gweddill y wlad.

"Mae safon yr unigolion sydd wedi derbyn y cyfle i wasanaethu ar y Bwrdd hwn yn arwydd rhagorol o’r consensws, yr ymrwymiad a’r brwdfrydedd y mae’r dull Dinas-ranbarth eisoes yn eu creu yng Nghymru."

Bydd yr Athro Kevin Morgan o Ysgol Cynllunio a Daearyddiaeth y Brifysgol, sydd hefyd yn Ddeon Ymgysylltu, yn cyflawni swyddogaeth gynghori ar gyfer Bwrdd Dinas-ranbarth De-ddwyrain Cymru.  

Bwrdd Dinas-ranbarth De-ddwyrain Cymru

 • Roger Lewis, Cadeirydd, Prif Swyddog Gweithredol y Grŵp, Undeb Rygbi Cymru.     
 • Yr Athro Colin Riordan, Is-gadeirydd, Is-ganghellor, Prifysgol Caerdydd.  
 • Y Cynghorydd Russell Goodway, Is-gadeirydd, Aelod y Cabinet dros Gyllid a Datblygu Economaidd, Cyngor Caerdydd.   
 • David Stevens, Aelod, Prif Swyddog Gweithredol, Admiral.     
 • Matthew Hammond, Aelod, Cadeirydd Rhanbarthol, PriceWaterhouseCoopers
 • Dan Langford, Aelod, Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu’r Grŵp, Acorn Recruitment.
 • Ann Beynon, Aelod, Cyfarwyddwr Cymru, BT.  
 • Y Cynghorydd Bob Wellington, Aelod, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen.       
 • Y Cynghorydd Brendan Toomey, Aelod, Arweinydd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.        
 • Y Cynghorydd Peter Fox, Aelod, Arweinydd, Cyngor Sir Fynwy. 
 • Y Cynghorydd Bob Bright, Aelod, Arweinydd, Cyngor Dinas Casnewydd. 
 • Yr Athro Julie Lydon, Aelod, Is-ganghellor, Prifysgol De Cymru.