Skip to content
Skip to navigation menu

English

Trais fel goruchafiaeth emosiynol

09 Awst 2013

DSL Logo_web

Mae rôl goruchafiaeth emosiynol mewn sefyllfaoedd treisgar a sut i ymateb i wrthdaro yn destun darlith bwysig yn y Brifysgol.

Bydd Randall Collins, sef Athro Cymdeithaseg Dorothy Swaine Thomas ym Mhrifysgol Pennsylvania, yn traddodi’r Ddarlith Nodedig nesaf ym Mhrifysgol Caerdydd, a gynhelir gan Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Yn ôl yr Athro Collins, mae goruchafiaeth emosiynol dros eich gwrthwynebydd yn allweddol i’r hyn sy’n digwydd mewn sefyllfa drais-fygythiol. Yn ei ddarlith, bydd yn ystyried beth sy’n achosi goruchafiaeth emosiynol, gan edrych ar wahanol fathau o sefyllfaoedd fel brwydrau maith dros oruchafiaeth a sefyllfaoedd annatrys, yn ogystal â threfn amser digwyddiadau a mynegiant emosiynol y rhai dan sylw.  Caiff cyngor ymarferol ei awgrymu ar gyfer ymdrin â sefyllfaoedd treisgar hefyd.

Professor Randall Collins

Cynhelir Trais fel goruchafiaeth emosiynol: Achosion microgymdeithasegol ddydd Iau 16 Medi yn Narlithfa Julian Hodge.  Mae’n dechrau am 6.00pm gyda derbyniad ymlaen llaw am 5.30pm.  Mae tocynnau’n rhad ac am ddim, ond rhaid eu harchebu ymlaen llaw trwy anfon neges e-bost at publicbookings@caerdydd.ac.uk neu drwy ffonio 029 2087 6935.

Mae’r Gyfres Darlithoedd Nodedig yn dod â siaradwyr gwadd enwog a dylanwadol i Brifysgol Caerdydd ac at gynulleidfa ehangach i arddangos eu gwaith.  Mae siaradwyr blaenorol yn cynnwys y cyfieithydd, dramodydd, nofelydd a bardd, Adam Thorpe; yr hanesydd diwylliannol blaenllaw, yr Athro Robert Darnton; a John Crowcroft, Athro Marconi Systemau Cyfathrebu yn y Labordy Cyfrifiaduron ym Mhrifysgol Caergrawnt.  Mae pob un o’r darlithoedd ar gael i’w gwylio eto yma.

Dolenni cysylltiedig

Cyfres Darlithoedd Nodedig

Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol