Skip to content
Skip to navigation menu

English

Visionary

08 Tachwedd 2010

Visionary exhibition poster

Mae arddangosfa newydd yn dangos gwaith artistiaid cyfoes a’u golwg unigryw ar weledigaethau o’r dyfodol agos wedi’i lansio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynhelir yr arddangosfa Visionary gan yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg ac mae’n cynnwys 18 o artistiaid cyffrous o bob rhan o Gymru.

Mae arddangosfa newydd yn dangos gwaith artistiaid cyfoes a’u golwg unigryw ar weledigaethau o’r dyfodol agos wedi’i lansio ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cynhelir yr arddangosfa Visionary gan yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg ac mae’n cynnwys 18 o artistiaid cyffrous o bob rhan o Gymru.

Mae’r gwaith sydd wedi’i arddangos yn gymysgedd o gyfryngau ac mae’n amrywio o gerfluniau pren i ffotograffiaeth, seramig, gwaith metel a chelf fosäig.
Visionary yw’r ychwanegiad diweddaraf mewn casgliad o gelf gyhoeddus sydd wedi’i harddangos yn yr Ysgol. Mae’r arddangosfeydd blaenorol yn cynnwys Sight of Emotion, detholiad o ffotograffau a dynnwyd gan bobl ddall neu rannol ddall o bedwar ban byd a Shifting Perspectives a geisiodd dynnu sylw at y camdybiaethau ynghylch syndrom Down, yn ogystal â phaentiadau gan artistiaid benywaidd o Bacistan sy’n byw yng Nghymru.
Dywedodd yr Athro Tim Wess, Pennaeth yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau’r Golwg: "Rwy’n hynod falch o gynnal Visionary, gan gyfuno adnoddau unigryw ein hadeilad â thalent artistiaid lleol i ddathlu ac arddangos gwaith eithriadol mewn ystod amrywiol a chyffrous o gyfryngau."

Cafodd yr arddangosfa ei lansio ddydd Llun 8 Tachwedd a bydd yn parhau i fod ar agor tan y Nadolig. Gall staff, myfyrwyr a’r cyhoedd weld y casgliad yn ystod oriau gwaith (9am-5pm), Dydd Llun-Dydd Gwener.

Dolenni

Tags