Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cynllun Diswyddo Gwirfoddol

09 Ebrill 2013

CU Bilingual Logo Colour Web

Bydd y cyfle i aelodau o staff wneud cais am y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol yn dod i ben ar 30 Ebrill 2013.

Mae uchelgais y Brifysgol a’r lefelau perfformiad sydd eu hangen i’w gyflawni wedi’u nodi yn Y Ffordd Ymlaen/ The Way Forward. Mae staff medrus iawn sydd â’r gallu i berfformio ar lefel uchel yn hanfodol i wella perfformiad y Brifysgol ac i sicrhau ei chynaliadwyedd tymor hir yn yr amgylchedd gweithredu newydd ym maes Addysg Uwch.

Er mwyn inni i gyd lwyddo, mae angen sicrhau bod gennym a’n bod yn cadw proffil staff sy’n gallu cyflawni rhagoriaeth ym maes ymchwil, wrth addysgu ac o ran profiad myfyrwyr ac sy’n gallu cefnogi ein hagenda ryngwladol ac ymgysylltu. Hefyd mae angen i gefnogaeth broffesiynol ledled y Brifysgol ganolbwyntio ar wasanaethau sy’n galluogi’r Brifysgol i gyflawni ei hamcanion. Bu newidiadau sylfaenol yn y disgwyliadau perfformio cyffredinol a’r ffordd rydym yn gweithio ac efallai eu bod ar lefel nad yw rhai aelodau o staff yn gyfforddus â hi. Hefyd, mae’n bosib fod gan unigolion resymau personol dros ystyried newid cyfeiriad neu yrfa.

Bwriad y cynllun yw rhoi cyfle i staff wneud penderfyniad personol am eu cyflogaeth yn y dyfodol. Mae’n galluogi staff a all fod yn dymuno gadael eu gwaith i wneud hynny gyda thâl digolledu priodol.

Wrth ymateb i rai ymholiadau, gall y Brifysgol esbonio hefyd fod unigolion sy’n gallu cael mynediad i’w pensiwn a derbyn buddiannau sydd heb gael eu lleihau yn gallu dewis ychwanegu at eu buddiannau pensiwn drwy ddefnyddio taliad y Cynllun Diswyddo Gwirfoddol.

I gael rhagor o wybodaeth a chwestiynau cyffredin wedi’u diweddaru ewch i: http://www.cardiff.ac.uk/humrs/staffinfo/voluntarysev/index.html

Ceir gwybodaeth berthnasol am bensiynau yn:

http://www.cardiff.ac.uk/fince/servicesstaff/pensions/VoluntarySeveranceScheme/voluntaryseverancescheme.html