Skip to content
Skip to navigation menu

English

Llyfr y Flwyddyn

13 Mehefin 2009

Deborah Kay Davies

Mae dau o gyn-fyfyrwyr ysgrifennu creadigol y Brifysgol wedi cael eu henwi ar restr fer Llyfr y Flwyddyn.

Mae Samantha Wynne-Rhydderch a Deborah Kay Davies, a astudiodd yr MA mewn ysgrifennu creadigol yng nghanol y 1990au ill dwy wedi cyrraedd rhestr fer y llyfr iaith Saesneg am eu llyfrau Not in These Shoes and Grace, Tamar and Laszlo the Beautiful yn ôl eu trefn.

Grace, Tamar and Laszlo the Beautiful yw casgliad cyntaf Davies o straeon byrion ac ail gasgliad o gerddi Wynne-Rhydderch yw Not in These Shoes.

Y trydydd llyfr ar restr fer y categori iaith Saesneg yw Blood Etc gan y nofelydd llwyddiannus Gee Williams.

Samantha Wynne-Rhydderch Copyright: Academi/ Euron Jones

Dywedodd Richard Gwyn, yr uwch ddarlithydd yr MA mewn ysgrifennu creadigol: "Mae Ysgrifennu Creadigol Caerdydd yn parhau i ddarparu cilfach arbennig ym myd poblogaidd rhaglenni Meistr mewn ysgrifennu creadigol, ac mae’n galonogol bod graddedigion ar draws dau ddegawd a hanner o fodolaeth y cwrs yn parhau i fod yn llwyddiannus. Rydym yn llongyfarch Deborah a Samantha ac yn dymuno pob hwyl iddynt yn eu gyrfaoedd."

Cynhaliwyd seremoni gwobrwyo Llyfr y Flwyddyn ddydd Llun 15 Mehefin 2009. Ymhlith y panel o feirniaid eleni oedd cyn-olygydd Planet, John Barnie a’r darlledwr a’r awdur llyfrau taith Mike Parker.

Tags