Skip to content
Skip to navigation menu

English

Cymru yn Washington

20 Mehefin 2009

Gŵyl Bywyd Gwerin y SmithsonianGŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian Ffotograff gan Jeff Tinsley o Sefydliad y Smithsonian

Bydd Prifysgol Caerdydd yn chwifio’r faner dros Gymru yn yr Unol Daleithiau, yn helpu cynrychioli amrywiaeth, arloesedd a diwylliant cyfoethog y genedl mewn gŵyl fyd-enwog ym mhrifddinas America.

Mae Gŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian, a gynhelir o 24 - 28 Mehefin a 1 - 5 Gorffennaf ar y Rhodfa Genedlaethol yn Washington, yn ddigwyddiad blynyddol sy’n dathlu traddodiadau diwylliannol cymunedau o bob cwr o’r Unol Daleithiau a’r byd.

Eleni (2009) Cymru fydd y genedl dan sylw ac mae gan Gaerdydd y presenoldeb mwyaf ymhlith holl brifysgolion Cymru sydd ar y rhodfa. Ymhlith yr ymchwil a arddangosir mae prosiect tai cynaliadwy Ysgol Pensaernïaeth Cymru Tŷ Unnos a gwaith maes gan Ysgol y Gymraeg i ddiwylliant Cymreig ym Mhatagonia.

Mae arbenigwyr Caerdydd hefyd yn rhan o nifer o weithgareddau ychwanegol fel cyfres o ddarlithoedd a drefnir gan Ganolfan y Dechnoleg Amgen yng nghanolbarth Cymru a digwyddiadau ar y cyd â Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Un o uchafbwyntiau’r ŵyl yw ffilm am ffosiliau dyfnder môr microsgopig a ddarganfuwyd gan yr Athro Paul Pearson o Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr mewn rhaglen drilio yn Nhanzania ac Indonesia.

Caiff y ffosiliau eu creu pan mae creaduriaid un gell, bach iawn, sy’n byw yn y môr (sy’n debyg i algae) o’r enw fforams yn marw. Maent wedi cael eu troi yn ddelweddau 3D gyda help yr arlunydd Catherine Watling.

Bydd y ffilm hon yn datgelu’r darluniau anghyffredin ond prydferth, yn ogystal ag olrhain ymchwil yr Athro Pearson sy’n esbonio pwysigrwydd ffosiliau o’r fath wrth ddarparu gwybodaeth am hanes y newid yn yr hinsawdd.

Dywedodd yr Is-ganghellor, Dr David Grant: "Mae Gŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian yn gyfle pwysig i’r Brifysgol gynrychioli Cymru’n rhyngwladol, ac i amlygu ein hymchwil arloesol a blaenllaw i filiynau o bobl. Bydd ein presenoldeb yn Washington, fel prifysgol flaenllaw Cymru, yn cyfrannu at raglen o ddigwyddiadau a gynlluniwyd i gyflwyno goreuon y genedl i America."

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf ag America eisoes, gan gynnwys cytundeb cyfnewid myfyrwyr rhwng yr Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol a Phrifysgol Ivy League, Pennsylvania; a nifer o brosiectau a gynhelir ar y cyd â Sefydliadau Iechyd Cenedlaethol, un o ganolfannau ymchwil meddygol blaenaf y byd.

Mae enw da Caerdydd yn rhyngwladol am ei ragoriaeth o ran addysgu ac ymchwil, ynghyd â chyflawniadau diweddar â phroffil uchel fel yr Athro Caerdydd, Syr Martin Evans, yn ennill y Wobr Nobel ar gyfer Meddygaeth yn 2007, wedi arwain at gynnydd yn niddordeb Americanwyr mewn gweithio yng Nghaerdydd. Mae teithiau diweddar i’r Unol Daleithiau, gan gynnwys Wythnos Cymru 2009, wedi cynyddu cysylltiadau’r Brifysgol â’r Unol Daleithiau a’u nod yw ceisio creu mwy o amlygrwydd ymysg cyhoedd, y rhai sy’n dylanwadu a sefydliadau yn America.

Mae Gŵyl Bywyd Gwerin y Smithsonian yn enwog ar draws byd ac mae’n denu mwy nag un filiwn o ymwelwyr bob blwyddyn. Mae’r Ŵyl, sydd erbyn hyn yn 43 mlwydd oed, am ddim ac mae’n galluogi ymwelwyr i gymryd rhan a dysgu drwy raglen sy’n cynnwys cerddoriaeth, cân a dawns, darlithoedd, perfformiadau yn dathlu, arddangosfeydd crefft a choginio ac adrodd straeon.

Ceir manylion llawn rhan y Brifysgol yn yr Ŵyl yma.

Tags