Skip to content
Skip to navigation menu

English

Sefydliad Peirianneg Meinwe Cymru’n dathlu 10 mlynedd lwyddiannus

10 Ebrill 2013

CITER_web

Mae Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinwe Prifysgol Caerdydd (CITER), a gydnabyddir yn fyd-eang, yn dathlu ei ddengmlwyddiant heddiw.

Cynhelir y digwyddiad hanner diwrnod yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a bydd yn cynnwys cyfres o siaradwyr gwadd a fydd yn tynnu sylw at gyflawniadau’r Sefydliad hyd yma. Bydd enwogion ym maes gwyddoniaeth, cynghorwyr llywodraeth a chynrychiolwyr addysg uwch o brifysgolion ledled y DU yn bresennol - gan gynnwys Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Caerfaddon, yr Athro Kevin Edge.

Drwy gydol y degawd diwethaf, mae CITER wedi datblygu proffil cenedlaethol a rhyngwladol am arbenigedd mewn ymchwil sylfaenol, trawsfudol a chlinigol ym maes atgyweirio, adfywio ac ailsefydlu meinwe. Wrth siarad am yr hanes o ragoriaeth ymchwil sydd gan CITER, dywedodd Cadeirydd CITER, yr Athro Phil Stephens:

"Dros y 10 mlynedd diwethaf mae natur draws-ddisgyblaethol CITER wedi dod â chlinigwyr a phobl nad ydynt yn glinigwyr at ei gilydd i sbarduno ymchwil arloesol sydd eisoes yn gwneud gwahaniaeth i gleifion ac economi Cymru a thu hwnt. O ymchwil sylfaenol i ddulliau newydd ar gyfer olrhain a rheoli bôn-gelloedd mewn cleifion i waith ymchwil mwy clinigol ar arthritis o fewn ein poblogaeth sy’n heneiddio fwyfwy, mae CITER wedi ymrwymo i ddatblygu ymchwil arloesol Prifysgol Caerdydd ac ymgysylltu â’r cyhoedd i rannu’r canfyddiadau newydd a chyffrous hyn."

Drwy weithdai a digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, mae’r Sefydliad wedi ymdrin â rhai o bynciau mwyaf cyfoes y dydd, yn amrywio o fanteision ac anfanteision llawdriniaeth blastig i gynhyrchu cig artiffisial (byrgyrs in vitro) yn y labordy.

Un arall o gyflawniadau blaenllaw’r Sefydliad yw’r MSc mewn Peirianneg Meinwe, sydd bellach yn ei seithfed flwyddyn. Mae nifer o fyfyrwyr eisoes wedi cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus ac wedi mynd ymlaen i fod y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr meddygaeth adfywio.

Mae’r sefydliad wedi cychwyn rhwydwaith rhyngddisgyblaethol, gan gysylltu tua 130 o staff academaidd o 11 o ysgolion ar draws y Brifysgol.

Dolenni defnyddiol

Sefydliad Peirianneg ac Atgyweirio Meinwe Caerdydd

Canolfan Biomecaneg a Biobeirianneg Ymchwil Arthritis y DU